Oversigt over kommuneplantillæg og lokalplaner

Kommunalbestyrelserne for de gamle kommuner samt kommunalbestyrelsen for Avannaata Kommunia vedtaget en lang række lokalplaner og kommuneplantillæg, der fastlægger detaljerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder.


Ilulissat

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1200-A11 Boligområde ved Edvard Sivertsenip Aqq.  49 A11.2
1200-A12 Boliger ved Nammaarfik   A12
1200-A13 Boliger ved Hafnarfjodur-ip Aqq 9  
1200-A14 Aron Mathiesens-ip Aqquserna   A14.1
1200-A15 Alanngukasiup 14/12  
1200-A16 Attersuit   A16.1
1200-A17 Marius Sivertsen-ip Aqquserna   A17.1
1200-A18 Bolig- og institutionsområde i rammeområde A18 Atersuit 26 A18.1
1200-A19 Nyt boligområde Qilakitsoq 33 A19.3
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D03 Ilulissat Syd 23 A21.1
1200-A22 Qilakitsoq   A22.1
1200-A24 Qilakitsoq   A24.1
1200-A26 Issortarfik, Ilulissat 27 A26.2
1200-A27 Boligområde ved Qilakitsoq, udvidelse af SPS kollegie 45 A27.1
1200-A28 Qilakitsoq   A28.1
1200-A29 Ilulissat Nord 48 A29.2
1200-A30, 1200-A32, 1200-B01, 1200-B03, 1200-D10, 1200-E11 Boligområde i Ilulissat Nord 34 A30.1A32.1
1200-A31 ”Mittarfimmut Aqqutaa”, Ilulissat 17  
1200-A05 Boligområde A5 ved Matias Storchip Aqqutaa.  11 A5.1
1200-A06 Illumiut 40 A6.1
1200-A07 Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna  55 A7.2
1200-A08 Boligformål ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqqutaa 57  
1200-A09 Område ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqquserna 37 A9.2
1200-B01 Havneområdet   B1.1
1200-B10 Off-shore/On-shore 62  
1200-B02 Havne- og erhvervsområde ved Ilulissat Havn 44 B2.1
1200-B06 Jørgen Sveidrup-ip Aqquserna   B6.1
1200-B07 Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna 42 B7.2
1200-B08 Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna 43 B8.2
1200-C10 Bevaringsplan for kirke- og museumsområdet  40 C10.1
1200-C12 Isfjordscenter 41 C12
1200-C13 Område C13 til centerformål, Hotel Artic 22 C13.2
1200-C15 Hotel Icefjord 14/1  
1200-C16 Centerområde ved Stenbruddet 14/19  
1200-C17 Ilulissat Bymidte - Fredericiap Aqq. 14/14  
1200-C18, 1200-A11 Hotel Hvide Falk 27 C18.2
1200-C19 Hollænderhavnen 35 C19.1
1200-C02 Socialpædagogisk Seminarium 14/13  
1200-C20 Aktivitetspark 54 C20.1
1200-C22 Hafnarfjordur-ip Aqquserna 14/37  
1200-C03 Atuarfik Mathias Storch 6 C03
1200-C04 Ilulissat Sygehus  60 C4.1
1200-C05 Anstalten 53 C5.2
1200-C06 Butik ved  Ilumiut  47 C6.1
1200-C27 Centerområde langs Elisabeth Thomensip Aqq.   C27
1200-D06 Udvidelse af Ilulissat kirkegård   D6.2
1200-D11 Rekreativt område 14/20   
1200-D12 Hundeområde ved Mathias Storchip Aqq. og Sermermiut Aqq. 60 D12.1
1204-E01 Dumpen 14/22  
1200-E02 Område til Fælles formål og kraftvarmeværk   E2.1
1200-E05 Sprængstofdepot 2  
1200-E06 Ny lufthavn 58  
1200-E07 Issortarfik, Ilulissat 28  
1200-E09 Dumpen  41 E9.2
1200-E12 Sprængstofmagasin 25 E12.1
1200-E13 "Asfaltværk“, Ilulissat 30  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
1200-A11 Edvard Sivertsenip Aqq.  13 A11
1200-A11 Nord Napparsimaviup   A11.1
1200-A13 Juliefjeldet   A13
1200-A13 Boliger ved Hafnarfjodur-ip Aqq   A13
1200-A15 Alanngukasiup 40 A15.1
1200-A19 Qilakitsoq 9 A19.2
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D3 Qilakitsoq bydelen 7 A21
1200-A26 Eenfamilieboliger i Qilakitsoq  6 A26.1
1200-A26 Nyt boligområde A26 til boligformål 19 A26.1
1200-A27 Kollegieboliger i område A27 ved Qoororsuup Aqquserna 12 A27
1200-A29 Boligområde i Ilulissat Nord 30 A29.1
1200-A29, 1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-A33, 1200-A34, 1200-B10, 1200-C15, 1200-D9 Ny bydel, Ilulissat Nord 17 A29.1
1200-A31 Boligområde i Ilulissat Nord   A31.1
1200-A32 Boligområde i Ilulissat Nord 34 A32-1
1200-A7 RG-Fabrik   A7.1
1200-A8 Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Familiecenter 39 A8.1
1200-A9 Eenfamilieboliger ved Alliit Aqutaa 5 A9.1
1200-A9 Areal til enfamiliehus ved Qupaloorarsuk 16 A9.1
1200-A9 Qupalorasuk   A9.1
1200-C03 Atuarfik Mathias Storch 56 C3.1
1200-B10 Erhvervsområde B10 ved Konrad Chemnitzup 32 B10.1
1200-B7 Erhvervsområde B7 ved Konrad Chemnitzup   B7.1
1200-B8 Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna    B8.1
1200-C1 KNI butik   C1.1
1200-C02 Marralinnguaq udvidelse af SPS 46 C2.1
1200-C12 Nyt vandrerhjem og ny skiklub ved Sermermiut 21 C12.1
1200-C12 Kangia Isfjordsstation og Klimauniversitet 31 C12.2
1200-C13 Område til Fælles formål, Hotel Arctic   C13.1
1200-C15 Telepost 10 C15.1
1200-C15 Hotel Icefjord 4 C15.1
1200-C15 Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa  36 C15.2
1200-C16 Udvidelse af Alderdomshjemmet   C16
1200-C17 Ilulissat Bymidte 28 C17.1
1200-C17 Ilulissat Bymidte 59 C17.2
1200-C18, 1200-C18, 1200-A11 Hotel Hvide Falk 20 C18.1
1200-C5 Fællesformål, natrenovation og ungdomspension   C5.1
1200-C6 Bymidten   C6.1
1200-C8 Areal til centerformål ved Kussangajaanquaq - Boligområde ved Nuisariannguaq   C8.1
1200-C9 Atuarfik Jørgen Brønlund   C9
1200-C17.5 Kommuneplantillæg nr. 43: Detaljerede bestemmelser for detailområde C17.5 til hotelbyggeri i 5 etager.   C17.5
1200-D1 Udvidelse af kirkegård i Kingitoq området 15 D1
1200-D17 Qaaqqat timat (FINDES IKKE)   D17
1200-E06 Off-shore/On-shore 62  

1200-E9

Losseplads   E9.1

1200-E05

Sprængstofdepot 65  

Qaanaaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1700-A07 Ny afgrænsning af delområde A7 1 A7.1
1700-A09 Boligområde i Qaanaaq Vest   A9.1
1700-C06 Ny børneinstitution   C6.1
1700-C07 Område til nyt skolehjem 3 C7.1
1700-E08 Renovationspladsen 38  
1700-E11 Råstofudvinding 49  
1700-E12 Råstofudvinding 49  
1700-E13 Råstofudvinding 49  
1700-E14 Råstofudvinding 49  

 

Uummannaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1500-A01 nord Qaqannguaq   A1.1
1500-A03 Nasiffissuaq   A3.1
1500-A08, 1500-A03 vest Lokalplan A8 og A3 vest, Qernertunguamut   A8.1
1500-A08 Bydelsvej Uummannaq vest 2  
1500-A04 Lokalplan A4, åben boligbebyggelse   A4.1
1500-A06 Lokalplan A6, åben boligbebyggelse   A6.1
1500-A07 syd Lokalplan A7 syd, Maniillat Qaqqat   A7.1
1500-A07 midt Lokalplan A7 midt, Maniillat Qaqqat   A7.2
1500-A07 nord Lokalplan A7 nord, Maniillat Qaqqat   A7.3
1500-A09 Tittus Johansensvej   A9.1
1500-A12 Ny bebyggelsesplan til boligområde A12   A12
1500-B01 syd Lokalplan B1 syd, havnerelateret virksomhed   B1.2
1500-B02 Ny læmole   B02
1500-B05 Qimminut 7 B5.2
1500-B05 nord Lokalplan B5 nord, Qimminut   B5.3
1500-B09 Lokalplan B9, Qernertunnguaq   B9.1
1500-B10 Illuigaq 8  
1500-C03 syd Lokalplan C3 syd, Aqqusinertaaq   C3.1
1500-C04 Lokalplan C4, Radioqairfiup Aqq. / Aqqusinersuaq   C4.1
1500-C06 Centerområde ved Nallufimmut 68 C06
1500-C05 Lokalplan C5 med byplantillæg 1, Radiovej og Juuarsip Aqquserna   C5.1
1500-E08 Renovationsområde 5 E8.1
1500-E01 Lokalplan E1, Radioqarfiup Aqqutaa, elværket   E1.1
1500-E10 Modtagestation 21  
1500-E04 nord Lokalplan E4 nord med byplantillæg nr. 2, nord for Kangerdloqissoq-bugten   E4.1
1502-B1 Off-shore/On-shore 8  
1502-XX Bygdeplan for Qaarsut 1  
1504-XX Bygdeplan for Saattut 4  
1505-C01 Nyt kombihus 5 C01
1502-C02 ”Hotellet“, Qaarsut 26  
1505-XX Bygdeplan for Ukkusissat 6  
1506-XX Bygdeplan for Illorsuit 3  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
1500-A10 øst Lokalplan A10 øst, åben boligbebyggelse   A10.1
1500-A11 syd, 1500-A10 vest Lokalplan A11 syd + A10 vest, vest for Tatsip Akua   A11.1
1500-B01 Lokalplan B1-øst   B1
1500-C04 , 1500-E01 Byplantillæg nr. 4   C4-E1
1600-A08, 1600-A03 vest Byplantillæg nr. 5   A8-A3v
1600-B05 nord Lokalplan B5 nord, Qimminut   B5.1
1600-C06 Lokalplan C6   C06

Upernavik

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1600-A02 Aquttaup Aqquserna 23  
1600-A03 Oqaluffiup Aqquserna 23  
1600-A04 Telebakken 23  
1600-C02 Ukuarluup Aqquserna 23  
1600-C04 Område til boliger og fælles formål på Telebakken   A4.2
1600-B01 Havneområdet   B2.1
1600-C01 Fælles formål butiksområdet   C1.1
1600-C02 Fælles formål bymidte   C3.1
1600-C06 Nyt område til fælles formål   C9.1
1600-D02 Upernavik kirkegård 5  
1600-E02 Område til offentlige værker ved Itusaannguaq   E2.1
1600-E05 Ny lufthavn i Upernavik   E5.1
1600-A09 Off-shore/On-shore 1  
1600-B04 Off-shore/On-shore 1  
1600-B06 Off-shore/On-shore 1  
1600-B07 Off-shore/On-shore 1  
1600-B08 Off-shore/On-shore 1  
1600-C08 Off-shore/On-shore 1  
1600-C09 Off-shore/On-shore 1  
1600-E08 Off-shore/On-shore 1  
1600-E09 Off-shore/On-shore 1  
1601-B03 Off-shore/On-shore 1  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
1600-A03 Område til eenfamilieboliger ved Oqaluffiup Aqquserna   A3.1
1600-A04 Boligområde på Telebakken   A4.1
1600-A04 Område til boliger og fælles formål på Telebakken   A4.2
1600-C05 Bevaringsområdet Den Gamle By   C5.1
1600-E08 Område for trafik og telekommunikation   E3.1

Aappilattoq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1603-B02 Atsaalerataa 2  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Niaqornat

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1501-B01 Saqqarliit 6  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Qaarsut

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1502-B01 Aarrusap Kussinersua 7  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Kullorsuaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1607-B02 Aarrusap Kussinersua 9  
1607-A01 Boligområde Øst 44 A01

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Nuussuaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1606-B02 Nuukassak 10  
1606-C03 Centerområde og kirkegård - Nuussuaq   C03
1606-D03 Nuussuaq kirkegård   D03

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Upernavik Kujalleq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1601-B02 Erhvervområde ved værket 11  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Ilimanaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1204-E01   22  
1204-C01, D04 Bevaringsområder for C01 og D04 33 C01 og D04

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Ikerasak

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1503-B01 Havnen 26  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Saattut

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1504-B01 Havnen 28  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Tasiusaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1605-B01 Havnen 40  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Nunaannaq (Det aabne land)

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
       

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Oqaatsut

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1201-B01 Talunnnguit 15  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
       

Qeqertat

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1707-A01,B01,B02,B03,C01,E03 Bygdeplan for Qeqertat 3  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer
1707-E03 Tankanlæg 30  

Qeqertaq

Gældende planer

Delområde Plannavn Plannummer
1202-A01 Boligområde i Qeqertaq, Qeqertaq 23  

Ophævet/Bortfaldet

Delområde Plannavn Plannummer