Bolig og bosætning

Husstande

Husstandsstørrelserne har generelt været faldende og især i bygderne hvor faldet fra 2007 til 2017 er gået fra 3,50 pr. husstand til 3,17 pr. husstand. Husstandsstørrelserne i både byer og bygder i Avannaata Kommunia ligger dog stadig noget over landsgennemsnittet.

Bosætning

Avannaata Kommunia er kendetegnet ved mange bosteder – i alt 4 byer og 23 bygder. 70% af befolkningen bor i byerne og langt de fleste af disse i Ilulissat, der rummer 43% af kommunens samlede befolkning.

Siden 2007 har langt de fleste områder oplevet tilbagegang i befolkningstallet. Blandt byerne er det kun Ilulissat der har haft vækst mens de øvrige byer, og særligt Upernavik, har haft nedgang i indbyggertallet. Seks af bygderne har oplevet en vækst skønt den i flere tilfælde har været ganske beskeden.

De fire distrikter har alle oplevet tilbagegang i indbyggertallet. Ilulissat har et stort fødselsoverskud men mister mange indbyggere som følge af udvandring. Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq har også et fødselsoverskud, men mister indbyggere på den interne flyttebalance ift. andre områder i Grønland.