Nutaarmiut

Nutaarmiut ligger ca. 91 km nord for Upernavik på en ø i Baffin Bugten af samme navn. Det grønlandske navn betyder "menneskene på det nye sted". Der er kun 38 indbyggere i Nutaarmiut (2017) som dermed er det mindste bosted i Upernavik-distriktet.


Bestemmelser og delområder

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne.

Kommuneplanens generelle bestemmelser

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges tilpasset udviklingen. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde. Er-hvervsudviklingen skal primært sikre og styrke fisker- og fangererhvervet. Bygderne skal stadig kunne fungere som godt bosted for indbyggerne. Fiskefabrikken kan tænkes med i bygdernes liv eller fungere som selvstændig enhed i tilknytning til bygderne.

Befolkningstallet i Nutaarmiut har været jævnt faldende siden 1980, hvor der var 76 indbyggere. Befolkningen har været særligt berørt af lukningen af Upernavik Seafood A/S's produktionshal. Boligstanden består udelukkende af enfamiliehuse.

Bebyggelsesstrukturen i Nutaarmiut er meget spredt, og der er rigelig rummelighed til yderligere byudvikling. Der vurderes at være restrummelighed på ca. 65 boliger i bygden.

Det primære erhverv i Nutaarmiut og Ikerasarssuk er fiskeri og fangst af hellefisk og sæl, men bygderne har intet decideret havneanlæg. Der er udlagt et mindre område til erhvervs- og havneformål i den sydlige del af Nutaarmiut.

Naalakkersuisut udpeget området ud fra havnebroen til havnemyndighedsområde.

Beskæftigelsen er primært orienteret omkring fangst og fiskeri, men også jobs relateret til bygdens servicefaciliteter og en smule turisme. I 2015 var ledighedsprocenten i bygderne i Upernavik-distriktet 10,9 % samlet set. Dette er lidt højere end Upernavik, hvor ledighedsprocenten lå på 9,3 %. Ligeså er den lidt højere end både kommunegennemsnittet (9,1 %) og landsgennemsnittet (9,1 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 24.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Der er hverken helistop eller veje i bygderne. Transport sker med skib, hundeslæde eller snescooter.

Bygderne har ingen vandforsyning og kloakering. Gråt spildevand udledes således på terræn. Dumpen er placeret nord for Nutaarmiut, hvor affald brændes i det fri, mens natrenovation deponeres i havet fra enten den nyere natrenovationsrampe eller et etableret rør. En del anbringes dog ved dumpen. El- og varmeforsyning varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Servicefunktionerne i Nutaarmiut tæller en kirke, et bygdebibliotek, skole samt filialkontor. Der findes ingen butik eller sundhedsfaciliteter i bygden, ligesom der heller ikke er børnepasningsordning.

Folkeskolen, Nutaarmiut Atuarfiat, har ca. 4 elever på 1. – 7. klassetrin.

Kirken danner rammen om de sociale og kulturelle aktiviteter i Nutaarmiut. Der findes ingen øvrige organiserede fritidstilbud.

Der er endvidere ikke udpeget bevaringsværdige bygninger i Nutaarmiut.

loading image
Henter kort...