Hvad er en kommuneplan?

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en plan for arealanvendelsen i kommunen, og lovgivningen fastslår, at kommuneplanen skal indeholde følgende fire afsnit:

  • En redegørelse for forudsætninger og mål for kommunens udvikling
  • En hovedstruktur for hele kommunen samt for alle byer, bygder og disponeringen af det åbne land.
  • Overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse i de enkelte delområder
  • Bestemmelser for arealtildeling

De overordnede bestemmelser kan suppleres med detaljerede bestemmelser for bebyggelse, veje og stier, forsyning, friarealer mv.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage en løbende ajourføring af kommuneplanen, og hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres inden for den kommunale valgperiode.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse:

l_nr_17-2010_dk.pdf (64.6 KB)

Inatsisartutlov nr. 34 af 9 december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse:

pdf inatsisartutlov_nr_34_af_9_december_2015.pdf (77.5 KB)