Det åbne land

§ 23 Det åbne land

23.1 For arealtildeling til byggeri og anlæg, der falder uden for delområdegrænser i det åbne land, skal der ved arealtildeling gennemføres en høring af eventuelle berørte myndigheder - såfremt de ønsker det evt. forud eller i forbindelse med, at der skal udarbejdes en delområdeplan i et kommuneplantillæg, samt øvrige berørte parter.