Bådoplag

§ 21 Bådoplag

21.1 Såfremt både placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt til bådoplag, gives en permanent arealtildeling.

21.2 Såfremt både placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt med en anden anvendelsesbestemmelse end til bådoplag, men som endnu ikke er taget i brug, gives en tidsbegrænset arealtildeling.

21.3 Den til enhver tid gældende vedtægt for bådoplæg i Avannaata Kommunia gælder, og supplerer nærværende be-stemmelser for Kommunalbestyrelsens bestemmelser for arealtildelinger.