Det åbne land

Kommunen har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget plan- og arealmyndigheden i det åbne land, som hidtil har ligget hos Naalakkersuisut, se Selvstyrets interesser i det åbne land.

Retningslinjer og bestemmelser for det åbne land vedrører primært inddelingen i delområder samt fastlæggelsen af overordnede bestemmelser for disse delområder. Bestemmelserne skal sikre mod uplanlagt arealanvendelse i det åbne land.

Delområderne i det åbne land fordeler sig på følgende typer:

  • K – områder til fritidshytter, sommerhuse m.v.
  • L – områder af særlig rekreativ karakter
  • M – områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, hundeøer m.v.
  • N – områder til teknik og infrastruktur m.v.
  • O – områder, der friholdes

De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen, medmindre andet er fastsat i en delområdeplan.

Kommuneplanens generelle bestemmelser

 

Bestemmelser og delområder

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

loading image
Henter kort...