Meddelte arealtildelinger

Meddelte arealtildelinger

På denne side offentliggøres løbende meddelelse af nye arealtildelinger.

Meddelte arealtildelinger kan findes online på www.nunagis.gl.

§ 25 Ledige byggefelter

25.1 Med baggrund i "Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010" om planlægning og arealanvendelse, som ændret ved "Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015", offentliggøres hermed byggefelter i Avannaata Kommunia:

www.nunagis.gl eller www.avannaata.gl.

25.2 Et byggefelt kan være ledigt, reserveret, tildelt (arealtildeling givet) eller ikke frigivet.

§ 26 Arealansøgninger i høring

26.1 Kommunen offentliggør løbende de arealansøgninger der indebærer en offentlig høring på hjemmesiden www.avannaata.gl.

§ 27 Arealtildelinger

27.1 Kommunen offentliggør løbende de arealtildelinger, som er blevet givet på hjemmesiden www.avannaata.gl.