Vision og hovedstruktur

Velkommen til Avannaata Kommunia's Kommuneplan 2018-2030.

Kommuneplanen er blevet digital og det øger tilgængeligheden for borgere, sagsbehandlere, myndigheder og politikere.

Herunder er et udsnit af kommuneplanens indhold.

Denne del af kommuneplanen omfatter en beskrivelse af de vigtigste forudsætninger for planlægningen i Grønlands nordligste kommune, herunder:

  • En overordnet vision, der angiver retningen for udviklingen i Avannaata Kommunia.
  • En statusbeskrivelse af udviklingen inden for vigtige temaer som befolkning, bosætning, erhverv, byggeri mv
  • Kommunalbestyrelsens konkrete målsætninger for udviklingen og arealanvendelsen i Avannaata Kommunia.
  • En planredegørelse, der beskriver forholdet til anden planlægning – herunder planlægningsmæssige forhold på nationalt plan, økonomisk planlægning og kommunens planlægning (lokalplaner, kommuneplantillæg mv.) siden seneste planrevision.
  • En overordnet hovedstruktur med beskrivelse af karakteristika og struktur i kommunen under ét og hvordan det tænkes udviklet i fremtiden.