Hidtidig planlægning

Strategi 2017

En planstrategi er et politisk dokument, der skal synliggøre Kommunalbestyrelsens strategi for fremtidens udvikling i kommunen. Planstrategien danner således grundlag for revision af Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26, ligesom den danner grundlag for en overordnet strategi for sektorplaner og politikker og et nyt slogan for udviklingen: Vækst gennem mangfoldighed.

Kommunalbestyrelsen lægger med Planstrategi 2017 op til, at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen, og at der i forslag til den nye Kommuneplan 2018 – 30 skal sættes særligt fokus på planlægningen for turisme og erhvervsudvikling. Sideløbende arbejdes der for udvikling af infrastrukturen, hvor der afventes beslutning om realisering af de tre programpakker om infrastruktur og lufthavne.

Planstrategien er beskrevet nærmere under kommuneplanens afsnit "Vision".

Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup Kommunia

Dette var den første fælles kommuneplan for den nye storkommune, der erstattede de otte kommuneplaner fra de otte gamle kommuner. Otte kommuneplaner, som er lavet på forskellige tidspunkter (i forskellige årtier) og på forskellige måder. Samtidig skulle kommuneplanen også indeholde planer for det åbne land. Et overordnet fokus var derfor, at harmonisere tilgangen og formen for både redegørelse og bestemmelser i den fælles plan.

Efter kommunesammenlægningen var der tilsvarende behov for at fastlægge et ensartet regelsæt for arealsagsbehandlingen. Årsagen til denne prioritering var ønsket om og behovet for en åbenhed, et fælles grundlag og en gennemsigtighed i kommunens samlede arealadministration.

Link til planmateriale:

Planstrategi 2017 (Qaasuitsup Kommunia)

Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup Kommunia

Planstrategien
De 100 Drømme
Bostedsregistrering

Kommuneplan 1994 -2004 for Ilulissat:
del 1, del 2 og del 3

Kommuneplan 2008-2015 for Upernavik:
samlet

Kommuneplan 1992-2010 for Uummannaq:
del 1, del 2 og del 3

Kommuneplan 1998-2010 for Qaanaaq:
del 1 og del 2

De Gule Bynotater

Dette arbejde er ikke lavet for Qaanaaq. For de øvrige 3 byer kan notaterne ses herunder:

Ilulissat
Upernavik
Uummannaq