Velkommen

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. december 2018 vedtaget Kommuneplan 2018-30 endeligt. Kommuneplanen beskriver vores vision og målsætninger for udviklingen af kommunen de næste 12 år, frem til 2030.

Kommuneplanen er den første kommuneplan for Avannaata Kommunia. I overensstemmelse med Planstrategi 2017 er der foretaget en delvis revision af den forrige kommuneplan med særligt fokus på planlægningen for turisme og erhvervsudvikling.

Kommuneplanen er blevet digital og det øger tilgængeligheden for borgere, sagsbehandlere, myndigheder og politikere. Den digitale kommuneplan henvender sig til alle, der ønsker at vide mere om de regler, fremgangsmåder, bestemmelser og planer der gælder i kommunen, eller ønsker at vide hvad kommunen har af visioner i fremtiden.

Den endelige udgave af Kommuneplan 2018-30 for Avannaata Kommunia er offentligt bekendtgjort den 20. december 2018.

Hvis du ikke mener Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelserne i planen kan du frem til 14. februar 2019 sende din klage til Avannaata Kommunia, der videresender klagen til Naalakkersuisut.