Beskæftigelse og indkomst

Beskæftigelse

Fra 2010 og frem til 2014 har der været en nedgang i den gennemsnitlige beskæftigelse fra ca. 9.150 til ca. 8.700. Beskæftigelsen steg dog igen i 2015 hvor der i gennemsnit var knap 8.900 beskæftigede.

Fordelt på distrikter findes næsten halvdelen (48%) af de beskæftigede i Ilulissat mens Upernavik og Uummannaq hver har knap en fjerdedel af de beskæftigede. Qaanaaq har klart den mindste andel af beskæftigede idet de kun rummer 6% af de beskæftigede.

Ledighedsprocenten for Avannaata Kommunia var i 2015 9,1% hvilket er samme niveau som Grønland som helhed. Der er store forskelle på ledighedsprocenten i de fire distrikter. Ilulissat og Uummannaq har de laveste ledighedsprocenter (ca. 7,5% i 2015), Upernavik ligger lidt højere (10,2% i 2015) mens Qaanaaq har en markant højere ledighedsprocent (21,6% i 2015).

Brancheopdeling

De to største branchegrupper i Avannaata Kommunia er Offentlig administration og service (38%) samt Fiskeri, fangst og landbrug (31%).

Sammenlignet med landsgennemsnittet har Avannaata Kommunia især en stor andel af beskæftigede i gruppen Fiskeri, fangst og landbrug.

Ilulissat har som kommunens hovedby mange beskæftigede inden for Offentlig administration og service, men også inden for Fiskeri, fangst og landbrug. Fiskeri, fangst og landbrug udgør den største erhvervsgruppe i Upernavik og Uummannaq mens Qaanaaq har flest beskæftigede inden for Offentlig administration og service, primært pga. det generelt lave antal beskæftigede i distriktet.

Indkomst

Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Avannaata Kommunia lå i 2015 på ca. 403.000 kroner hvilket er ca. 8% lavere end den gennemsnitlige husstandsindkomst på landsplan. Indkomstniveauet i kommunen er steget i samme takt som landsudviklingen siden 2008.

Husstandsindkomsten er generelt højere i byerne end i bygderne. På distriktsniveau er husstandsindkomsten højest i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik ligger lidt under kommunegennemsnittet og Qaanaaq har det markant laveste indkomstniveau af de fire distrikter.