Søg arealtildelinger

Der er to måder at søge arealtildeling på:

Ansøgningen skal indeholde:

  • Tidsplan for byggeriet
  • Beskrivelse af byggeriet
  • Dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at tage arealet i brug.

For at din arealansøgning er gyldig, skal du udskrive og underskrive den. Du skal derefter sende eller aflevere den til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Du kan finde ledige byggefelter i de fire byer her.

Vil du finde et ledigt byggefelt i en af kommunens andre bosteder, kan du henvende dig til areal@avannaata.gl

Du er altid velkommen til at kontakte dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor for at få vejledning.

Generelt om arealtildeling

Du kan som borger, privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus. Du kan få brugsret til et areal ved at søge om en arealtildeling.

Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø, ved Arealadministrationen i Planafdelingen varetager arealtildelinger i Avannaata Kommunia.

Du kan søge om arealtildeling via www.nunagis.gl. Har du søgt om arealtildeling via NunaGIS.gl, skal du senest 4 uger efter sende eller aflevere en underskrevet kvittering for arealansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, som sender kvitteringen videre til "Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø". Har forvaltningen ikke modtaget kvitteringen inden 4 uger, bliver ansøgningen annulleret.

Du kan se en vejledning til, hvordan ansøgningen skal udfyldes.

Din ansøgning er først gyldig, når du har underskrevet den. Derfor skal du, indtil der indføres digital signatur, fortsat udskrive og underskrive ansøgningen, når du har udfyldt den. Du skal sende eller aflevere ansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Har du ikke internetadgang, kan dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor hjælpe dig med at søge om arealtildeling.

Procedure

Som hovedregel skal din ansøgning offentliggøres, så alle har mulighed for at komme med indsigelser. Hvis din ansøgning om arealtildeling er i overensstemmelse med de detaljerede bestemmelser i kommuneplanen, kan kommunen vælge at give arealtildeling. Dette kan de gøre uden først at offentliggøre ansøgningen, men vil være en undtagelse.

Ansøgningsproceduren er den samme, om man søger arealtildeling i en by eller bygd, som det fremgår af afsnittet "tildelingsprocedure" til venstre. I bygder kan arealtildeling til mindre eller ikke væsentlige bygge- og anlægsarbejder gives, efter en konkret vurdering, hvis:

  • det ansøgte er inden for et delområde med restrummelighed.
  • det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for delområdet.

Strider din ansøgning imod kommuneplanen, skal kommunen som hovedregel give et afslag på din ansøgning. I nogle tilfælde kan kommunen dog vælge at give dig dispensation til det søgte areal. Dette kan kommunen gøre efter offentliggørelse og en høring af dem, der vil blive berørt af din arealtildeling.

Hvis kommunen ikke har vedtaget kommuneplanen for det delområde, hvor det areal, du søger om ligger i, skal kommunen enten vedtage et kommuneplantillæg for området eller foretage en høring af offentligheden. Høringen af offentligheden foregår typisk ved annoncering eller opslag. Høringsfristen er på mindst 14 dage.

Eventuelle høringssvar vil indgå i kommunens videre sagsbehandling.