Tikilluarit

Kommunalbestyrelse-p ulloq 19. december 2018 ataatsimiinnermini Kommunimut pilersaarut 2018-30 inaarutaasumik akuersisutigaa. Kommunip ukiuni tulliuttuni aqqaneq-marlunni, 2030 tikillugu, ineriartornissaanut takorluukkavut anguniakkavullu kommunip pilersaarutaata nassuiaateqarfigai.

Kommunimut pilersaarut Avannaata Komminiata kommuni pillugu siullermeerluni pilersaarusiaraa. Pilersaarusiornermut qanoq iliuusissaq 2017 naapertorlugu ingerlatsinermi annikitsutigut kommunimut pilersaarutaasimasoq allannguiffigineqarpoq immikkut takornariaqarnerup inuussutissarsiutitigullu ineriartortsitineq pillugu pilersaarusiorneq pingaartinneqarlutik.

Kommunip pilersaarutaa digital-inngornikuuvoq tassanngalu innuttaasut, sulianik suliarinnittartut, oqartussaasut aamma naalakkersuinikkut suliaqartut pissarsiarinnissinnaanerat tamatuma annertusitinnikuuaa. Kommunip pilersaarutaa digital-iusoq inunnut tamanut saaffiginnittuuvoq, kommunimi maleruagassat, suliamik ingerlatseriaatsit, aalajangersakkat pilersaarutillu atuuttut pillugit annertunerusumik paasisaqarnissamik kissaateqartunut imaluunniit siunissamut kommunip sunik takorluugaqarneranik paasisaqarnissamik kissaateqartunut.

2014-2026-imut Kommunimi pilersaarut Avannaata Kommunia naammasssisaq pisortatigoortumik saqqummiunneqarpoq ulloq 20. december 2018.

Pilersaarummi aalajangersakkanut Kommunalbestyrelsi inatsisitigut tunngavissaqarsorinngikkukku Avannaata Kommunianut naammagittaalliuummik 14. februari 2019-ip tungaanut nassiussisinnaavutit, taakkulu naammagittaalliuut Naalakkersuisunut ingerlatetqqissaqvaat.