Forudgående høringer

Strategisk udviklingsplan

Har du drømme eller tanker om, hvordan din by kan forbedres eller udvikles i fremtiden? Så har du muligheden for at sende dine forslag ind til kommunen nu og frem til den 22.08.2022. Forslagene skal bruges til at udarbejde en ny udviklingsplan for Uummannaq. Planen skal vise de fremtidige muligheder i din by, og hvordan den bedst forbedres for borgerne.

Udfyld og aflever dit kort i Sullissivik i Uummannaq eller hent det på kommuneplanens hjemmeside og send det til Planafdelingen senest den 22.08.2022.

 

Stier og pladser i Uummannaq

Det kan f.eks. være, at du har en idé til, hvordan særlige mødesteder eller offentlige pladser kan forbedres.

Link – Stier og pladser i Uummannaq

 

Erhverv og havne i Uummannaq

Det kan f.eks. være, at du har en idé til, hvordan erhvervs- og havneområder kan udvikles og forbedres til gavn for de erhvervsdrivende.

Link – Erhverv og havne i Uummannaq

 

Byliv og turisme i Uummannaq

Det kan f.eks. være, at du har en idé til, hvor det vil være godt at udvikle centerområder til placering af fremtidige butikker, hoteller o.lign.

Link – Byliv og turisme i Uummannaq

 

Boliger i Uummannaq

Det kan f.eks. være, at du har en idé til, hvordan de eksisterende boligområder kan videreudvikles, hvilke boligtyper, der skal være mulighed for at bygge, og hvor fremtidige boligområder kan placeres.

Link – Boliger i Uummannaq

Link - Uummannaq

Avannaata Kommunia
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik/Planafdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plania@avannaata.gl

Udviklingsplanen for Ilulissat Nord sættes hermed i 6 ugers offentlig høring.

Planens formål
Planen beskriver de fremtidige udviklingsmuligheder af Ilulissat i nordlig retning.
Den bygger både på de udviklingsmuligheder, der allerede eksisterer, men har i høj grad til formål at sætte rammerne for den udvikling, som den kommende lufthavn vil afstedkomme. Planen skal ikke forstås som værende bindende i detaljer. Den lægger i højere grad de overordnede retningslinjer, og virker som et værktøj til at skabe et fælles grundlag for den fremtidige udvikling, der kan gavne byen, kommunen samt andre, der ønsker at involvere sig i Ilulissats og Avannaatas fremtid og vækst.

Planens indhold
Planen beskriver mulighederne for byudvikling af Ilulissat i nordlig retning. Der udlægges blandt andet principper for en forbedret infrastruktur, herunder en alternativ lufthavnsvej. I planen udlægges nye erhvervsområder og havn nær lufthavnen, mens der ligeledes udlægges boligområder og centerområder blandt andet med muligheder for nye hotelbyggerier. Derudover afdækkes mulighederne for byudvikling nu og ved en ændring af vandspærrezonen.

Planen er i 6 ugers høring frem til d. 27.11.2020.

I den periode har alle mulighed for at indsende kommentarer eller eventuelle indsigelser på plan@avannaata.gl

Strategisk udviklingsplan (9.7 MB)

Strategisk udviklingsplan (3.6 MB)