0003-O01 - Udisponeret område

0003-O01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Friholdte områder

 • Anvendelse specifik

  Udisponeret område

 • Anvendelse

  Området er udlagt som udisponerede områder, som karakteriseres ved uberørte eller næsten uberørte uden bebyggelse og anlæg. Området omfatter som hovedregel en 5 km bufferzone om alle indgreb i det åbne land.

 • Eksisterende forhold

  Området henligger hovedsageligt i naturtilstand Området har et samlet areal på ca. 657.000 ha.

 • Bebyggelse

  Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg. Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser