1500-E11 - Sprængstofdepotet nordvest for Uummannaq

1500-E11 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængstofdepot

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 700 kg eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 400,0 meter

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser