1500-C05 - Radioqarfiup Aqqutaa

1500-C05 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Centerområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1,3 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen

 • Særlige bestemmelser

  Der skal i området bevares mindre friarealer til børns leg. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere, telestationens virke eller frembyder forureningsfare for vandsøen