1500-B01 - Napparutaarneq

1500-B01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse specifik

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, havneanlæg, produktionsanlæg, transport og logistik. Byggefelt nr. 1 og 2 skal anvendes til fiskefabrik og funktioner, der er forbundet til produktionen. Byggefelt nr. 3 skal anvendes til containeroplag. Derudover fastlægges anvendelsesrammerne for byggefelt 4 til fiskefabrik 3. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 26.200 m²

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse må opføres i op til 2 etager.

 • Rummelighed

  Inden for delområde B01 kan der opføres ny bebyggelse og oplag inden for de på bilag 1 viste byggefelter. Delområdet har en restrummelighed på i alt 1600 m², svarende til de nye udlagte byggefelter, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Pavia Leibhardtsip Aqqutaa og Pilaffimmut.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser