1600-A02 - Aquttaup Aqquserna

1600-A02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Upernavik

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Blandet bolig

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 7 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 6 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Amutsiviup Aqquserna, Aquttup Aqquserna, Aqqusinertaaq og Tatsip Aqquserna

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  B-17, B-21 og B-28 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 166,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand