1504-A02 - Boligområde ved havnen

1504-A02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Saattut

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 14 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m

 • Rummelighed

  Der kan bygges enkelte nye boliger på baggrund af en konkret vurdering. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser