1700-E11 - Råstofudvinding

1700-E11 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qaanaaq

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg. Områdets udlægges til tekniske formål i form af råstofudvinding af sand, grus og sten, som tilslagsmateriale i beton. Der gives mulighed for placering af relevante anlæg såsom betonblandings- og sorteringsanlæg. Der reserveres areal til råstofudvinding ved afgravning, samt tilknyttede anlæg. Endvidere gives der også mulighed for oplag af opgravede materialer.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 5,6 ha.

 • Bebyggelse

  Anlæg og bebyggelse kan etableres med en maks. højde på 10 meter.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktio-ner via det eksisterende system af trafikveje.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Der kan etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed, skal der ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. August 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv.