1610-D02 - Nutaarmiut kirkegård

1610-D02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nutaarmiut

 • Formål

  Friholdte områder og fritidsanlæg

 • Anvendelse specifik

  Fritidsanlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  B-172 og B-480 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser