Tusarniaanermut

Sulisunut inissiat sanaartorneqarnissaanut sanaartorfissanik kissaateqartoqarnera tunngavigalugu Avannaata Kommunianit kissaatigineqarpoq Qaarsuni mittarfiup eqqaabu nunaminertap pitsanngorsarneqarnissaa.  Taamaattumik kommunimit kissaatigineqarpoq kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 26 aqqutigalugu immikkoortortap ilaani CO2-mi nunagissaanisssaq. Taamaaliornerup kingunerissavaa immikkoortup sanaartorfiunngitsup DO1-ip iluani  immikkoortup ilaata annikillisinneqarnera.  

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 26 tamanut tusarniutigineqarpoq piffissami: 18.08.2021-miit 08.10.2021 ilanngullugu.

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 26

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaraa qitiusumik immikkoortortap allilerneqarnissaa, taamaaliornikkut periarfissaqalissalluni ilaqutariinnut inissiat sananeqarnissaat, taakkualu mittarfimmi sulisunut inissiatut atorneqassapput.

immikkoortortap atorneqarnera hotelitut qitiusumik siunertanut aalajangersarneqarpoq. 

Pineqartumut nalilersuineq tunngavigalugu inissianik nutaanik/qitiusumik atuuttunik sanaartortoqarsinnaavoq. Pineqartumut nalilersuineq tunngavigalugu maannakkut sanaartornermut ilanngullugu sanaartortoqarsinnaavoq.  

 

Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq sapaatit akunneri arfineq pingasut tusarniutigineqarpoq. Piffissami tamatumani – inuttaasut, suliffeqarfiit, paaqqinnittarfiit, peqatigiiffiit il.il  tamarmik akerliusinnaapput, oqaaseqaateqarlutik imaluunniit allannguutissatut siunnersuuteqarlutik.  

Tusarniummut akissuteqaatit kommunimi nittartagaq atorlugu http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ toqqaannartumik kommunimut allagaqaatigisinnaavat imaluunniit mail atorlugu plan@avannaata.gl.-mut  nassiussinnaallugu. Aamma akissuteqaatit sumiiffimmi Sullissivimmut tunniussinnaavat imaluunniit kommunimut nassiullugu. 

Tamanut tusarniutigineqarnerata kingorna oqaaseqaataasimasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasimasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, kinguneranik siunnersuut naggataarutaasumik akuerineqassaaq.

Akerliussutissaqaruit, imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit kingusinnerpaamik 08.10.2021  kommunimut tunniunneqareersimassaaq.

 • Tusarniaanermut kommunimut pilersaarutip
 • Tusarniaanermut kommunimut pilersaarutip tapia

Ullumikkut Ilulissani annertunerusumik ilitsiviusinnaasunik pisariaqartitsisoqaqaaq pinggaartumik containerinut umiatsianullu, maanna illoqarfimmi periarfissat killeqarmata aammalu uninngatitsiviusinnaasutut naleqquttanngimmata. Aammali pisariaqartitsisoqarpoq nunaminertanik inuussutissarsiorfeqarfinnut siunertaqartunut, tassani iluaqutaaginnartumik illoqarfiup qitiusoqarfiinut inissiaqarfinnullu ungasiartumik inissinneqarsinnaasunut.

 

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut aallaaveqarpoq Ilulissat Avannaata Ineriartortinnissaanut pilersaarummit tassani annertungaatsiartumik inuussutissarsiorfinnut inissiiffissaliortoqassalluni, Sumiiffik B04-tut, tassa mittarfimmut aqquserngup Eqqaavissuullu akornanni sanaartorfiusimanngitsumi.

 

Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 15 piffissami 30.06.2021-miit 11.08.2021-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa

Inuutissarsiorfimmut sumiiffiup iluani ilioqqaanernut sanaartornernullu nunaminertat, kiisalu aqqusinissanut atugassiissutit qularnaarneqassapput, tamatumunngalu ataatsimut isiginnilluni pilersaarusiorneq aallaaviussaaq,

taamaalilluni sumiiffik sapinngisamik tulluarnerpaamik iluaqutaaniassammat.

 

Siunnersuut siusinnerusukkut tusarniutigineqarsimavoq tusarniaanermilu akissutigineqartut tunngavigalugit nutarterneqarsimalluni, annerusumik mittarfittaassap isumannaallisaanikkut killeqarfigititaanut tunngasuni piumasaqaatit nutaat pissutigalugit. Siunnersuut pillugu tulliuttuni immikkualuttut taaneqartut allannguuteqartinneqarput:

 • Ilitsivissatut nunaminetaliussat ilaat, sanaartorfissat aamma aqquserngiassat atorunnaarput imaluunniit allaanerusumik inissinneqarput
 • Illuliassat annerpaamik portussusissaat qaliallu teqeqqui qummut sanaartorfissani amerlanerpaani allannguiffigineqarput

 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 15

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

 

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: https://kommuneplania.avannaata.gl/tusarniaanerit-hoeringer/ imalt. Mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

 

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

 

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 11.08.2021.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 23-mut siunnersuut „Qeqertami inissiaqarfik A01“ teknikkeqarnermut ataatsimiittitaliamit akuerineqarpoq ull. 4.juni 2021 tusarniutitullu nassiunneqarluni.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 23-mut siunnersuut nr.23 pisortatigoortumik tusarniutaavoq piffissami: 30.6.2021 –miik  24.8.2021-mut.

 

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq suliarineqarpoq Qeqertami inissianik nutaanik sa-naartornissaq periarfissikkumallugu. Tanmanna pisinnaavoq inissiaqarfik A01 nunaqarfim-miuittup allilerneratigut.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 23

 

Pisortatigoortumik tusarniaaneq

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussatut siunnersuut tusarniutaavoq sap. akunn.8-ni. Pif-fissami tamatumani kikkut tamat – innuttaasut, suliffeqarfiit, paaqqinnittarfiit, peqatigiiffiit il.il. akerliunermik, oqaaseqaammik allannguutissamilluunniit saqqummiussisinnaapput.

 

Toqqannaq tusarniummut akissuteqarsinnaavutit  kommunemi pilersaaruteqarnerup nit-tartagaanut -mut mail-ikkul-luun-niit uunga plan@avannaata.gl. Amma sumiiffinni  Sullissivimmut tunniussinnaavat imaltuunniit kommunemut nassiullugu.

 

Tamanut saqqummiutereerpat kommunalbestyrelsip akerliunerit allannguutissatulluunniit siunnersuutit tigusimasat suliarissavai, kingornalu siunnersuut inaarutaasumik akuerine-qarluni.

 

Akerliuniaruit imaluunniit tusarniummut oqaaseqaateqarniaruit taakku kommunemiit kin-gusinnerpaamik ulloq 24.8.2021. tiguneqarsimassapput.

 

Ilitsersuut

Siunnersuinerit ilitsersuinerillu pineqarsinnaapput Pilersaarusiornermut immikkoortoqar-fimmut attaveqarnikkut oqarasuaat.: 387717 imaluunniit mail-ikkut: plan@avannaata.gl.

 

Immikkoortortamut C15 Ilulissani kommunep pilersaarutaanut tapiliussatut siunnersuut

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaatut siunnersuut nr. 24 ”Eqqartuusiviup qitiusup eqqaani” Ilulissani teknikkeqarnermut ataatsimiititaliap juunip 4-ani 2021 akuersissutigivaa tusarniaatissanngorlugulu nassiullugu.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 24 suliassatut siunnersuutip Hotel Icefiord-iminngaanneertoq toqqammavigalugu nalunaarutigineqarsimavoq.

Hotel Icefiord nalunnguartarfiliornissani innuttaasunullu illussamik ilaatigut anartarfittalimmik, saunartarfittalimmik teknikrumitalimmillu sananissaminut kissaateqarpoq. Tamatuma saniatigut talittarfittut ikaartarfik pioreersoq nutarterniarpaa aammalu hotelip taassumalu akornani talittarfimmik allamik sanarusulluni.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 24 innuttaasunut tusarniaatitut saqqummiunneqarpoq piffissami: 18.6.2021 minngaannit 30.07.2021 ilanngullugu

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaatut siunnersuut nr. 24

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap siunertarivaa

Hotelip atortorissaarutaisa allinissaanut periarfissinnissaa, taassumalu ikaartarfiup pisoqqap atulernissaa ilanngullugulu illoqarfimmut attaveqalernissaa qulakkeerniarlugu pilersaarutip siunertarivaa.

 

Innuttaasunut tusarniaaneq

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap tusarniarneqarnera sapaatit akunneranik arfinilinnik sivisussuseqarpoq. Piffissami tassani – innuttaasut, suliffeqarfiit, peqatigiiffiit il. il. – akerliliisinnaapput, naqqiuteqarsinnaapput allannguutinillu siunnersuisinnaapput.

Kommunep pilersaarutaata nittartagaanut tusarniaaneranut toqqaannartumik akissuteqarsinnaavutit.

(https://kommuneplania.avannaata.gl/tusarniaanerit/) imaluunniit mail-ikkut uunga plania@avannaata.gl. Aamma akissutit illoqarfinni Sullissivimmut tunniussinnaavat imaluunniit kommunemut nassiusinnaavat.

Tusarniarneqareerpat kommuneqarfimmik aqutsisut akerliliinnerit allannguutitullu siunnersuutaasimasinnaasut suliarissuaat, tamatuma kingorna siunnersuut naggataarutaasumik aalajangiunneqassaaq.

Tusarniaanermut akerlileerusukkuit naqqiuteqarusukkuilluunniit kingusinnerpaamik kommunep tigorissuai ulloq 30.07.2021.

 

Ilitsersuut

Siunnersuut ilitsersuutillu Pilersaarusiornermi immikkoortortaqarfiata oqarasuaataanut: 387717 imaluunniit: plan@avannaata.gl saaffiginninnikkut piniarneqarsinnaavoq.

Pisortatigoortumik tusarniaaneq 02.10.2018 - 30.11.2018
Kommunalbestyrelsip ulloq marlunngorneq 2. oktober 2018 aalajangiuppaa, Qaasuitsup Kom-muniata pilersaarutaa 2014-26 Avannaata Kommunianut tunniunneqassasoq.

Siunnersuutip imarai:

 • Illoqarfinnut nunaqarfinnullu aalajangersak-kat asimullu tunngasut iluarsiivigineri
 • Pilersaarusiortarnerup iluani nunaminertanik tunniussisarnermut inatsisiliussat nutaanerpaat atorlugit nutarsarneqarpoq.
 • Pilersaarusiornertaa akisussanngorlugu ilusi-lersugaavoq tablet-tit mobil-illu atorsinnaallu-git nunallu assitai ikkussuussaallutik qanillisin-neqarsinnaasut.
 • Atuartussat atuffatsikkusuttut assitaanillu alli-sitserusuttunut periarfissaqarpoq.

Siunnersuut kommunep nittartagaa www.avannaata.gl imaluunniit pilersaarusiortoqarfiup nittartagaani http://kommuneplania.avannaata.gl/ –ni atuarneqarsinnaapput.

Matumuuna immikkoortortaq 1200-C15, Hotel Icefiord, Ilulissani pooleqarfissamut (nalunnguaarfissiamut), pisuinnarnut aqqummut, aamma nunniukkap iluarsaannissaanut suliniummut siunnersuummik tigusaqarsimanerminik Avannaata Kommunia nalunaaruteqarpoq.

Nalunaaruteqarnermut piffissaq pissaaq ullormit 12.2.2021-mit 26.3.2021 tikillugu ilanngullugulu.

 

Nalunnguaarfissiamik, pisuinnarnut aqqummik aamma nunniukkap iluarsaanneranik ilaqartumik Hotel Icefiordip allinissaanut suliniummut siunnersuutip tapersernissaa Teknikkimut Ataatsimiititaliap toqqarsimavaa. Pilersaarutissatut tunngavigisap allanngortinnginnerani suliniummut siunnersuut nalunaarutigineqassaaq. Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 9. december 2015, tamatumunnga pilersaarutissatut tunngavissamik suliaqarneq sioqqullugu immikkoortumut atugaqarsinnaassutsimik nalunaaruteqarnissamut Kommunalbestyrelsimut periarfissiisoq najoqqutaralugu nalunaarut manna suliarineqarpoq.

 

Suliniutip imarai

Hotel Icefiordimit suliniummut qinnuteqaatip imarai sumiiffik poolimik (nalunnguaarfissiamik), aamma wellnessimik (timimik ilorrisaartitsinermik) atortorissaarfilik, sumiiffimmi tulattarfitoqqamik iluarsaassineq, aamma akunnittarfimmik tulattarfimmut attaviliisutut pisuinnarnut aqqut.

Nalunnguaarfissiamiipput silami kissassakkatut immamit imertalittut nalunnguaarfissiaq, aamma illu, tassaniissallutik perusersartarfik, atisalersortarfik, aamma sauna. Nalunnguaarfissiaq Qeqertarsuup Tunuanut isikkivilerlugu inissinneqassaaq.

Sumiiffimmi nunniugatoqqap iluarsaannissaa Hotel Icefiordip kissaatigaa, aammalu immap tungaanut tummeralerusuppaa, taamaalilluni angallatinit atorneqarsinnaassammat.

Nunniukkamit akunnittarfimmut pisuinnaat aqqutaat sanaartorneqarumaarpoq.

Qinnuteqaat takuuk (PDF)

 

Allatut qinigassatut suliniummut siunnersuutit

Nalunaaruteqarfiup nalaani inuttaasutut aamma inuussutissarsiorfittut maannakkut immikkoortortamut allatut qinigassatut suliniummut siunnersuutinik nassiussaqarnissamut periarfissaqalerpusi, soorlulusooq siunnersuummut nalunaarutigineqartumut allanik oqaaseqaatinik saqqummiussaqarsinnaallusi.

Suliniutissatut siunnersuummut tiguneqartumut nunaminertamik atugassiisoqarneranik aalajangiineq sioqqullugu allatut qinigassatut suliniummut siunnersuutit oqaaseqaatillu tiguneqarsimasinnaasut Kommunalbestyrelsimi oqaluuserineqarumaarput. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummik suliaqartoqarumaassaaq.

Allatut qinigassatut suliniummut siunnersuutinut najoqqutassat tassaapput: Atugarinissaa tassaassasoq akunnittarfimmik neriniartarfimmillu suliaqarneq, imaluunniit assingusut, kiisalu suliarisat tamakkununnga attuumassuteqartut. Sanaartukkat nutaat pissutsinut pioreersunut naleqqussarneqassapput.

 

Qinnuteqaatit tamarmik makkuninnga imaqassapput

 1. Illup inissinneranut, isikkuanut atortunullu nassuiaasutut allaqqaakkatut siunnersuut.
 2. Isumassarsiaq atornissaalu pillugit paasissutissat.
 3. Suliarinissaanut pingaarnertut piffissaliussat.
 4. Angallannikkut sunniutit pillugit paasissutissat, ilanngullugit pisarialittut biilinik inissiisarfiit inississorneri.
 5. Teknikkikkut ivertitikkat aamma pilersuinerit pillugit paasissutissat.
 6. Qinnutigisap piviusunngortissinnaaneranik uppernarsaasunik aningaasaqarnikkut paasissutissat.

 

Piffissamut suliarisassanullu pilersaarut

Ullormit 12.2.2021-mit immikkoortortamut allatut qinigassatut suliniummut siunnersuutit, kiisalu suliniummut nalunaarutigisamut oqaaseqaatit nassiunneqarsinnaapput.

Ulloq 26.3.2021 nal. 16:00 suliniutinut siunnersuutit oqaaseqaatillu tiguneqarneri matussapput.

 

Ilitsersuineq

Siunnersorneqarneq aamma ilitsersorneqarneq Pilersaarusiornermut immikkoortoqarfimmi pissarsiarineqarsinnaapput, oqarasuaatikkut: 387717 imaluunniit mailikkut: plan@avannaata.gl.

Avannaa Fisheries ApS Uummannap avannaa tungaata kangisussuani aalisartunit annertunerujartuinnartumik pisaminnik tunitsivigisinnaasaminnik allamik periarfissinneqarnissamik kissaateqarfigineqartarpoq, tamaani 2017-imi Uummannap kangeluani tassaarsuaqarnerata kingorna tunitsiviit marluk matuneqartariaqarsimammata. Avannaa Fisheries aalisartunik qanimut suleqarteqarpoq aammalu taamaammat Ukkusissani aalisakkerivimmik pilersitsisoqarnissaanik kissaataat piviusunngortikkusullugu.

Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 22 aalisakkerivimmik sanaartornissamut siunnersuut tunngavigalugu suliarineqarpoq, taannalu nalunaarutigineqareerpoq.

Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 22 piffissami 08.10.2020-miit 19.11.2020-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 22

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa

Kommunep pilersaarutaata tapiata siunertaraa mianersortumik suliffeqarfinnik pioreersunik inerisaanissaq sanaartorfimmik nutaamik pilersitsinikkkut aammalu ersarissunik aalajangersagaliornikkut aalisakkeriviup nutaap sananeqarnissaata sinaakkutassaanik aalajangiisuusut.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatit akunneri arfinilinnik sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut/ imalt. Mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 19.11.2020.

Avannaata Kommuniata Ilulissani illoqarfiup qiterpasissuatut aalajangersaavigineqarsimasuni periarfissat nukittorsarneqarnissaat kissaatigaa, sanaartorfissiat tamaatut siunertallit kissaatigineqarmata soorlu hotel-i kiisalu pisiniarfik. Taamaattumik kommunip kissaatigaa Kommunimut pilersaarutip tapia nr. 14 aqqutigalugu imeqarfiup tasiata kujataatungaani immikoortortaq C24-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaalernissaa piviusunngortikkusuppaa.


Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 14 piffissami 31.08.2020-miit 26.10.2020-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 14

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa
Sumiiffiup ilaani sanaartorfissiortoqassaaq arfineq pingasunik, taakkulu qitiusoqarfittut atuuffinnik imaqassapput soorlu politeeqarfik, paaqqinnittarfik, pisiniarfik, akunnittarfik imaluunniit vandrerhjemmeq aamma unnuusiarfiit assingusut kiisalu inissiat.

Taamaasilluni pilersaarusiap siunertaraa nunaminertanik qulakkeerinninnissaq aalajangersimasumik qitiusoqarfittut siunertalinnut, tassa ilaatigut ujartuisoqarlunilu amigaatigineqarmata illoqarfimmi akunnittarfiit annertussusaat, paaqqinnittarfinni inissaaleqisitsineq kiisalu tigussaasumik apeqqutilliissut nutaamik politeeqarfiliornissamik kiisalu umiarsualiviup qanittuani annikinnerusumik pisiniarfimmik pilersitsinissaq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuse-qartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut/ imalt. Mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 26.10.2020.

Maannamut iliveqarfiusup imarisinnaasaa Upernaviup kujataatungaaniittooq nungulluinnalerpoq. Iliveqarfik arlaleriarluni allilerneqarnikuuvoq, aammalu allileqqinneqarnissaminut periarfissaqarani.

Kommunimut pilersaarummut tapertaliussaq nr. 20 taamaammat immikkoortortamut 1600-D03 suliarineqarpoq iliveqarfittaassap periarfissinneqarnissaa pillugu, siunissaq ungasittoq eqqarsaatigalugu illoqarfiup pisariaqartitsinera matussuserneqassammat.

Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 20 piffissami 25.06.2020-miit 20.08.2020-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 20

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa
Kommunip pilersaarutaanut tapertaliussap massuma siunertaraa, Upernavimmi iliveqarfissap tungaanut asiartarfissap inniminnerneqarnera.

Immikkoortortaq, iliveqarfimmut nutaamut sanaartorfissatut aalajangesaavigineqartoq, illoqarfiup kangiatungaata inissiaqarfittullu atuutsinneqartup killinganiippoq aammalu immikkoortortap mittarfeqarfittut atuuffeqartinneqartup killeqarfianiilluni. Immikkoortortaq sanaartorfigineqarsimanngilaq kiisalu immikkoortortap D01-ip asiatarfittut aalajangersaavigineqarsimasup ilagalugu. Immikkoortortaq aqqusinermut attaveqarfeqarpoq Telebakken-ip tungaagut.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut/ imalt. Mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 20.08.2020.

Avannaata kommunia Uummannami ukiuni kingullerni misiliutaasumik suliniuteqarnikuuvoq, eqqakkat ikuallanneqarsinnaasut pillugit periutsimik nutaamik misilittaallunilu misissuisimalluni. Tigooqqaavimmik sanaartornissamut immikkoortortamik nutaamik pilersitsinikkut, periarfissiisoqassaaq eqqakkat paasunneqartarnerata pitsaanerusumik ingerlanneqartalernissaanut aammattaaq taamaaliorneq siunissamut qulakkeerinneqataassaaq.

Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 21 piffissami 24.06.2020-miit 19.08.2020-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 21

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa
Tigooqqaavik immikkoortiterummik, eqqakkanut naqittaassummik kiisalu poortuivimmik atortorissaaruteqassaaq, taamaalilluni eqqakkat atoqqinneqarsinnaasut immikkoortiterneqarsinnaalerlutillu atoqqitassanngorlugit nassiunneqarsinnaalissapput. Tamatuma saniatigut tigooqqaavik sulisunut illutaqartinneqassaaq qiteqquttarfittut atisaajartarfittullu atugassamik.

Immikkoorortaq aamma illorsuarmik ikuallaaveqarnermut atorneqarsinnaassaartaaq, angallatinut atorunnaakkanut inissiiviusinnaalluni kiisalu saviminikunut ilioqqaavittut atorneqarsinnaalluni. Taamaattoq immikkoortortap pineqartup iluarsartuunneqarnissaa pisariaqarpoq, tamannalu ullumikkut angallatinut atorunnaakkanut ilioqqaaviuvoq. Kommune-mut pilersaarutip tapiata tamaani puttasunik pilersitsisoqarsinnaaneranik kiisalu imartap avatangiisiusup immersorneqarsinnaaneranik periarfissaqartippaa.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuse-qartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut/ imalt. Mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 19.08.2020.

Nunaqarfimmut pilersaarut una Qeqertani pilersaarusiornissamut allilerinissamullu sinnaakusiornermut atorneqassaaq.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.3 inissiaqarnermik siunertalik, qitiusutut siunertanut aamma inuussutissarsiuteqarfiit saqqummiunneqarput pisortatigoortumik tusarniutaallutik piffissami: 11.06.2020-imit 23.07.2020 ilanngullugu.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 3


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami siunertaq tassaavoq immikkoortortanik nutaanik atugassiinissaq, tassani inissianut, inuussutissarsiornermi siunertanut qitiusimilu siunertanut sanaartorfissat inissinneqassallutik. Qeqertat taamaalillutik inuussutissarsiornermi tunngaviit ineriartornerat peqatigalugu siunissami ineriartortinneqarniassammat. Immikkoortortat arlallit immikkoortortanut pioreersunut killingi allanngortinneqassapput taamaalilluni Qeqerani pitsaasumik tamakkiisumik pilersaarusiortaqarniassammat.

Siunnersuut siusinnerusukkut tusarniutigineqarsimavoq tusarniaanermilu akissutigineqartut tunngavigalugit nutarterneqarsimalluni. Siunnersuut pillugu tulliuttuni immikkualuttut taaneqartut allannguuteqartinneqarput:

Immikkoortortanik killeqarfilersuineq
Sanaartorfissianik inissititerineq
Immikkoortortaq E03 (tankeqarfik) pillugu pingaarnertut kiisalu ersarissakkanik aalajangersakkat ilanngunneqarput
Immikkoortortaq A01 (inissiaqarfik) pillugu ersarissakkanik aalajangersakkat peerneqarput
Immikkoortortani pisuni akuersaaruminaattunik akuersissutigineqarsimasut pillugit piumasaqaataasumik killilersuisinnaatitaaffittalinni aalajangersakkat naqqiivigineqarsimapput
Aaqqissuinikkut annikitsumik naqqiuteqartoqarsimavoq

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga:http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 23.07.2020.

Ullumikkut Ilulissani annertunerusumik ilitsiviusinnaasunik pisariaqartitsisoqaqaaq pinggaartumik containerinut umiatsianullu, maanna illoqarfimmi periarfissat killeqarmata aammalu uninngatitsiviusinnaasutut naleqquttanngimmata. Aammali pisariaqartitsisoqarpoq nunaminertanik inuussutissarsiorfeqarfinnut siunertaqartunut, tassani iluaqutaaginnartumik illoqarfiup qitiusoqarfiinut inissiaqarfinnullu ungasiartumik inissinneqarsinnaasunut.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.15-mi nutaamik inuussutissarsiorfeqarfeqalissaaq sumiiffiup ilaa B04, inissiivissaq nunataqarnerusoq inissiivissamik aammali inuussutissarsiorfeqarfittut sanaartorfiusinnaasoq, taamaasilluni illoqarfimmi pioreersunut tatisineq annikillineqassalluni.


Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 15 piffissami 11.06.2020-miit 06.08.2020-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa
Maannakkut teknikkimut sumiiffiusup ilaani (imm. Ilaa E09-mi), kiisalu iliveqarfiup eqqaavissuullu akornanni imm. ilaata D11-p sanaartorfiusussaanngitsumi inuutissarsiorfimmut sumiiffimmik anginerusumik kommunip pilersaarutaanut tapiliut atugassiivoq.
Inuutissarsiorfimmut sumiiffiup iluani ilioqqaanernut sanaartornernullu nunaminertat, kiisalu aqqusinissanut atugassiissutit qularnaarneqassapput, tamatumunngalu ataatsimut isiginnilluni pilersaarusiorneq aallaaviussaaq,
taamaalilluni sumiiffik sapinngisamik tulluarnerpaamik iluaqutaaniassammat.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 15

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuse-qartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut/ imalt. Mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 06.08.2020.

22.05.2020

Ilaqutariit illuannik nutaamik sananissamut nunaminertamik atugassinneqanissamik qinnuteqaammik Avannaata kommunia tigusaqarnikuuvoq. Illu immikkoortortaq 1700-A09-mi, Qaanaami ujarattarfiup eqqaani najugaqarfimmi sananeqassasoq kissaatigineqarpoq.

Immikkoortortami A09-mi sanaartorfissanik 50-nik peqarpoq. Nunaminertami qinnutigineqartumi sanaartorfissanik atugassiisoqarnikuunngilaq, taamaattumik una qinnuteqaat tamanut saqqummiunneqarpoq, Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit inatsisartut inatsisaat nr 17, 17. november 2010-meersumi § 43 naapertorlugu.

Nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaatip tamanut saqqummiunneqarneranut ataatillugu, qinnuteqaammut akerliliissutinik nassiussinissamut periarfissaqarpoq piffissami ulloq 22.05.2020-miit ulloq 08.06.2020 ilanngullugu. Akerliliissutit tiguneqartut, nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaammik suliarinninnermut atatillugu suliamut ilanngunneqarumaarput.

Tusarniaanermut akerliliissutissaqaruit taakku kingusinnerpaamik Kommunimit tiguneqariissapput ulloq 08.06.2020.

Akerliliilluni nalunaarnerit aamma oqaaseqaatit uunga nassiunneqassapput:Avannaata Kommunia – Nunaminertalerinermut immikkoortortaqarfik

Postboks 1023 – 3952 Ilulissat

 

areal@avannaata.gl

KJ Greenland A/S kissaateqarpoq suliffeqarfiutini Ilulissaniittoq pioreersorlu annertusiniarlugu, manna suliffeqarfiup suliniutai sumiiffimmi B07-mi ilassusiinikkut. Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.13 suliarineqarpoq suliniummut qinnuteqaat aallaavigalugu, taannalu tamanut nalunaarutaareernikuuvoq.


Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 13 piffissami 27.04.2020-miit 22.06.2020-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunemut pilersaarutip tapiliussaata siunertaa
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap pingaarnertut siunertaraa inuussutissarsiorfeqarfiup allilernissaa, sumiiffiup immikkoortua B07. Alliliissut atorneqassaaq atortussanut ilioraavittut betonit katitigassanut sanaartornerpassuanni atorneqartussanut maannalu Ilulissani aallartisar-neqartunut. Taamaattumik KJ Greenland A/S-ip suliffeqarfia pioreersoq allilernissaanut pilersaa-rusiortoqarpoq sanaartorsinnaanermut periarfissiilluni inuussutissarsiornermut siunertalinnut, nunaminertat betonimut kueraaviit aammalu nunaminertat uninngatitsivissat sanaartornermi atortussanut, containerinut il.il. Nunaminertaq alliligassaq KJ Greenland A/S-imit inniminneer-neqareerpoq suliniummut tusarniutaasut aqqusaareerlugit.

Tamatumattaaq saniatigut aamma Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap suliffeqarfimmut atasumik paarsisumut inissialiorsinnaanermut periarfssiivoq.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut/ imalt. mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.


Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 22.06.2020.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 13

Ilulissat avannaatungaani inissiaqarfik nutaaq – A31

Kommunemut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut nr. 17, Hotel Arcticip avannaatungaani inissianik sanaartornissamik periarfissiisoq, matumuuna sapaatip akunnerini 6-ini tamanut tusarniutigineqarpoq.


Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 17 piffissami 23.03.2020-miit 04.05.2020-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunemut pilersaarutip tapiliussaata siunertaa
Kommunemut pilersaarummut tapiliussap siunertaa suliniummut qinnuteqaammik tiguneqarsimasumik tunngaveqarpoq, taannalu tamanut tusarniutigineqarsimavoq. Siunnersuummiipput illunikik quleriaanik kiisalu qanillutik-pukkillutik sanaartorfiusinnaasut 13-it. Taakkua tamarmik ataaseq kisimi pinnani suliniummik tusarnaanermi pereersumi inniminnerneqarsimapput. Sanaartorfissaq kingulleq innuttaasunit tamanit qinnutigineqarsinnaavoq, kommunemut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut tusarniaassutigineqareernermi kingorna kommunalbestyrelsemit akuersissutigineqarpat.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 04.05.2020.

KPT 17.

Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu, Uummanna

Avannaata kommuniata Uummannami umiarsualivimmi atugassarititaasut pitsanngorsaavigalugulillu umiarsualiviit annertusaavigerusuppai, taamaalilluni assersuutigalugu aalisakkerivimmik qerititsivimmik kiisalu ilioqqaavimmik aammalu umiarsualiveqarnikkut siunertanut soorlu talittarfinnik assigisaanillu sanaartortoqarsinnaalersillugu. Tamanna tunngavigalugu kommunimut pilersaarutip tapia nr. 8-mut siunnersuut suliarineqarpoq.

Kommune-mut pilersaarutip tapia nr. 8 inuussutissarsiutinut umiarsualiveqarnermut tunngasut pillugit siunnersuut piffissami tulliuttumi taaneqartumi: 01.11.2019-imit 30.12.2019 tikillugu ilanngullugulu.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Kommunimut pilersaarutip tapiata Namminersorlutik Oqartussat talittarfeqarfiup allilerneqarnissaanik kiisalu qaarsortamik qaartiterinissamik suliniutaannik piviusunngortitsinissaq pingaarnertut siunertaraa, umiarsualiveqarfiup atugassaanik nutaanik sanaartornissamut inissaqartitsilertussamik. Taamaattumik pilersaarutip, umiarsualiviup piusup pissusissamisoortumik allilerneqarnissaa qulakkiissavaa, taamaalilluni maannakkut siunissamilu namminersorlutik inuussutissarsiuteqartut aalisarnermik umiarsualiveqarnikkkullu inuussutissarsiutitigut pilersitsinissaminnut ineriartortitsinissaminnullu pitsaanerpaamik atugassaqarsinnaaleqqullugit, kiisalu suliffeqarfiit, umiarsualivimmut qanittumik inissisimanissaminnut

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 8

18.09.2019

Namm. Oqartussat tunuliaqutsiullugit Uummannami nutaamik umiarsualiveqarfilior-toqartussaammat, kommunalbestyrelse aalajangerpoq kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.11 pisortatigoortumik tusarniutigitinniarlugu. Siunnersuummi suliniut ataaseq piviusunngortinneqarsinnaalissaaq; tassalu Uummannami Kangerloqqissumi nutaamik pamialluliortoqarsinnaalernissaa.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.11-tut siunnersuut, sumiiffik inuussutis-sarsiorfiusoq umiarsualiveqarfiusorlu saqqummiunneqarpoq pisortatigoortumik tusar-niutaassalluni piffissami: 18.09.2019-miit 13.11.2019 ilanngullugu.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap annermik siuner-taraa pamiallummik pilersitsinissamik periarfissaqartitsi-lernissaq, taamaasilluni umiatsiaaqqat angallatillu umiar-sualivimmi isumannaannerulersissallugit.
Annerusumillu aamma umiarsuit talittarfianni nunaminer-tat atorneqarsinnaalissapput umiatsiat angallatillu Kan-gerloqqissumut nuunneqarpata.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 13.11.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 11

16.09.2019

Immikkoortortamik inissiaqarfittut, inuussutissarsiutinut qitiusumullu atugassanngortitsineq Qeqertat nunaqarfiani.

Nunaqarfimmut pilersaarut una Qeqertani pilersaarusiornissamut allilerinissamullu sinnaakusiornermut atorneqassaaq.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.3 inissiaqarnermik siunertalik, qitiusutut siunertanut aamma inuussutissarsiuteqarfiit saqqummiunneqarput pisortatigoortumik tusarniutaallutik piffissami: 16.09.2019-imit 11.11.2019 ilanngullugu.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami siunertaq tassaavoq immikkoortortanik nutaanik atugassiinissaq, tassani inissianut, inuussutissarsiornermi siunertanut qitiusimilu siunertanut sanaartorfissat inissinneqassallutik. Qeqertat taamaalillutik inuussutissarsiornermi tunngaviit ineriartornerat peqatigalugu siunissami ineriartortinneqarniassammat. Immikkoortortat arlallit immikkoortortanut pioreersunut killingi allanngortinneqassapput taamaalilluni Qeqerani pitsaasumik tamakkiisumik pilersaarusiortaqarniassammat.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 11.11.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 3

Ulloq 13.09.2019

Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni ilinniagaqartarneq annertusarniarlugu aalajangiipput illoqarfinni ilinniarfeqarfiusuni tallimani ilinniartut inaannik nutaanik sanaartortoqassasoq – ilaatigut Ilulissani. Tamanna tunngavigalugu kommunimut tapiliussaq una suliarineqarpoq.

Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 4-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 13.09.2019-imit 08.11.2019 tikillugu ilanngullugulu.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami uani siunertaavoq sanaartukkanut pioreersunut nunallu pissusaa ataqatigiissitsilluni nutaanik sanaartornissap qulakkeerneqarnissaaq immikkoortortallu pisortat sulisoqarfiinut, kulturimut sunngiffimmi sammisaqarfittut, ilinniartut inaannut inissianullu atorneqarnissaata qulakkeerneqarnissaa.
Pilersaarummi Namminersorlutik Oqartussat ilinniartut inaannik sanaartornissamik pilersaarusiaat piviusunngortinneqassaaq, tamaalilluni Namminersorlutik Oqartussat sunik sanaartortoqarnissaanik aalajangiinerannut naapertissalluni. Pilersaarummi aamma inissianik imminnut qanittunik pukkitsunillu nutaanik sanaartorfissaqartitsisoqarpoq, taamaalilluni Ilulissani inissaqartitsineq annertunerulissalluni assigiinngiiaarnerulissallunilu

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 08.11.2019.

Forslag kpt 4

D. 11.09.2019

Qitiusoqarfissaq 1200-C21-mi sanaartorfissanik nutaanik pilersitsineq

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.10-mut Ilulissani ”Sermermiut aqqutaa”-ni sanaartorfissamut siunnersuut, pisortatigoortumik tusarniutitut saqqummiunneqarpoq piffissami uani: 11.09.2019-miit 06.11.2019 ilanngullugu.

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:

Una kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq suliarineqar-neranut tunuliaqutaavoq qinnuteqaatinik tigusaqartoqar-simammat sulisunut inissiassanik marlunnik quleriinnik Sermermiut aqqutaata ilaani.

Sanaartorfissat pilersinneqassapput taakkununnga aala-jangersakkat ersarissakkat ilaatinneqassallutik, taamaa-silluni nutaanik sanaartortoqarsinnaalissaaq ilaqutariit ataasiakkaat illussaannik, sulisunut inissianik, inuutis-sarsiortunut tamalaanut, nioqquteqarfinnik kiisalu neriniartarfinnik sumiiffimmi qitiusoqarfimmi. Sumi sa-naartorfissat inissinneqarpata maanna inissiaareersut isaterneqarsinnaapput

Sumiiffik annertusineqassaaq taamaasilluni illu B1725 sumiiffik C-21-mut ilanngutsinneqassalluni. Siunissami najugaqarfik qitiusoqarfimmut ilaalissaaq biilinullu iluarsaassisarfik inuussutissarsiorfik B07-mut ilaalissalluni.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 06.11.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 10

Ulloq 11.09.2019

Januar 2018-imi kommunimut pilersaarut nr. 56 akuerineqarpoq, tassani illoqarfiup immikkoortortaa nutaaq ilaavoq, A13-imi taaneqartoq, Ilulissatni Sisorarfiup aamma Hafnarfjordurip Aqqutaata eqqaaniittoq. Tamatuma kingorna sanaartorfiusoq sanaffigineqarmalli maannalu sanaartortumit Sisorafimmeertinnagu Hafnarfjordurip Aqqusernanit aqqut, kommunimut pilersaarut nr. 56 malillugu kissaatigineqarmat.
Avannaata Kommuniani Teknikkimut Ataatsimiititaliap aalajangerpaa, allannguutissaq taanna akueriniarlugu, tamannalu sanaartornermut immikkoortortap A13-ip tunngaviusumik pilersaarusiornissaanik pisariaqartitsivoq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 9-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 11.09.2019-imiit ulloq 23.10.2019 ilanngullugu.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Kommunimut pilersaarummut ilanngussaq nr. 9-p mannaa taamaattumik tassaavoq suliarinninnissaq aammalu taamaallaat kommunimut pilersaarummut ilanngussamut nr. 56-imut aqqusinernik allanngortitsineruinnarluni. Kommunimut pilersaarutip ilassutissaata matuma nassuiarnera, aalajangersakkat aamma nunap assiga taamaasillutik siuliani ilanngussap (nr. 56) assiga piffimmi aqqusinermut aqqut allannguinnarlugu.

Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 23.10.2019.

Forslag kpt 9

Ulloq 10.09.2019
Avanaata Kommunia Ukkusissani illumik ataatsimoorussiffiusumik pilersitserusuppoq ukiumikkut akuleriinnut meeqqerivittut kiisalu nunaqarfimmi sullissivittut atortussamik uffarfeqarfittalik errorsisarfittalillu.
Tamannaana kissaat tunuliaqutaliullugu, manna kommunimut pilersaarummut ilanngussaq suliarineqartoq, ullumikkummi Ukkusissani tassunga siunertamut sanaartorfissanik atorneqanngitsunik soqanngilagut.

Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 5-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 10.09.2019-imit 22.10.2019 tikillugu ilanngullugulu.


Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:
Kommunimut pilersaarutip tapiata uuma pingaarnertut siunertaraa timersortarfissap/kombihusip napparneqarsinnaanerata periarfissinneqarnera, ilaatigut aamma meeqqerivik tassaniissaaq, nunaqarfimmi innutaasunik sulissivik uffartarfilik errorsisarfillu.
Tassani aamma siunertaavoq inissianik allanik piffimmi sanaartorsinnanerup periarfissaqarnera taamaattumillu sanaartorfissaq nutaaq tassunga tunngasoq inniminnerneqarpoq.

Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 22.10.2019.

Forslag kommuneplantillæg nr. 5

Kommunimut pilersaarutip ilassutaanut nr. 7-imut siunnersuut, (B01) Nuussuarmi nunaminertami inuussutissarsiutinut umiarsualiveqarnermullu atugassiami aalisakkanik tunisassiorfimmut aalajangersaaviusoq
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa

18.06.2019

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa.

Kommunimut pilersaarutip tapiata Nuussuarmi Royal Greenland-ip aalisakkanik tunisassiorfiata allilerneqarsinnaanissaa piviusunngortissinnaalisssavaa. Tamanna pissaaq nutaamik siunertamut nutaamik nunaminertamik sanaartorfiusinnaasumik pilersitsinikkut kiisalu immikkoortortap B01-ip allilerneratigut.


Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisus-suseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siun-nersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut-akissut.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akis-suteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma al-lannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusin-nerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 13.08.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 7

Ulloq 17.04.2019

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 2-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq.

Tamanut nalunaarutigineqartoq: Ulloq 17.04.2019 -03.06.2019

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa
Sumiffiup nutaap pingaarnernik ersarissakkanillu aalajangersaaffiginissaa taamaasilluni periarfissaqalerluni sumiiffiit E05.1 aamma E05.2 utaqqiisaarummik qaartiterutaasivilernissaat Ilulissani mittarfiup allilernissaanut sanaartortoqalerpat, kiisalu ataavartumik sumiiffimmi E05.1. –mi ataavartumik qaartiterutaasivittaarniassammat.

Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 03.06.2019.

Kommuneplantillæg 02

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.1-mut siunnersuut, sumiiffik inuussutissarsiorfittut (B03) fabrikkiliorfissatut, pigisanik uninngatitsivik aamma entreprenøreqarfittut atuunnissaa, pisortatigoor-tumik tusarniutaavoq.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussap siunertaa.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq atorlugu Upernavimmi aalisakkeriviliorluni sanaartornis-samik periarfissiissooq taassumallu saniatigut qulakkeerneqassaaq nutaamik pigisanut ilitsiveqaler-sinnaaneq aamma entreprenøreqarfik nunaminertamik pissarsisinneqarluni. Nutaanik sanaartorfissa-nik pilersitsisoqassaaq inuussutissarsiorfinnullu sanaartorfissaqalissalluni, saniatigullu sumiiffiup ilaanut aqqusinermik ilusiliinikkut ersarissaasoqassalluni.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisus-suseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siun-nersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut-akissut.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akis-suteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanut saqqummiussinerup ingerlareernerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut aamma al-lannguutissatut siunnersuutaasinnaasut Kommunalbestyrelsip oqaluuserissavai, tassanilu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq inaarutaasumik akuerineqassanersoq aalajangiiffigissavaat.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusin-nerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 08.04.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 1

19.12.2018

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussami uani pineqarput nutaamik atuartunut angerlarsimaffiliornissaq, atuareer-nermi ornittagaq aamma ulloq unnuarlu angerlarsimaffi-up Sungiusarfik Ikinngut-ip Ilulissaniittup annertuumik ilassusernera iluarsaanneralu. Paaqqinniffiit taakku pin-gasut qitiusoqarfimmi ataatsimi sanaartorneqassapput, tamanna taaguuteqarpoq C27.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 67-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 19.12.2018-imiit ulloq 20.02.2019 ilanngullugu.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 20.02.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 67

19.12.2018

Una kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq atorlugu aalajangersaasoqarpoq sumiiffiup ilaa A30-mut pingaarnertut sukumiinerusunillu nutaanik aalajangersakkanik. Nutaanik sanaartorfissanik pilersitsisoqassammat. Aammalu sanaartorfissaareersut nalimmassaqqinneqarmata, periarfissaqalerpoq quleriit marlunnik sanaartorsinnaaneq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 73-imut siunnersuut, tamanut tusarniutigalugu saqqummiunneqarnikuuvoq piffissami uani: ulloq 19.12.2018-imiit ulloq 20.02.2019 ilanngullugu.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 20.02.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 73

30.11.2018
Tusarniaaneq: Ilulissani Kaaleeraq Poulsenip Aqq. eqqaani akunnittarfiup tallimanik quleriillup allinera
Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 21.11.2018-imit 23.01.2019 tikillugu ilanngullugulu.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussassamut nr. 71-mut siunnersuut, tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqassasoq Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq.
Ilulissani Kaaleeraq Poulsenip Aqq. eqqaani akunnittarfimmik quleriit tallimat tikillugit portussusilimmik sanaartornissamik pilersaarut periarfissiivoq.

Siusinnerusukkut immikkuualuttortalittut sumiiffik C17.5-imut aalajangersakkanik immikkut ittunik imaqartumik pilersaarusiornermut tunngavimmik suliaqartoqarsimavoq, sanaartorfissaq atugassiaq annertusiniarlugu piviusutut pisariaqartitanut iluarsissallugu kissaatigineqartumut.
Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 71-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 30.11.2018-imit 29.01.2019 tikillugu ilanngullugulu.

Kommunimi pilersaarummut tapiata siunertaa:

Immikkoortortamut 1200-C17.5-imut pingaarnertut aamma immikkut ittumik aalajangersakkat aalajangersaaffigineqarnerat, Ilulissat illoqarfiata qeqqani akunnittarfittut siunertamut nutaamik sanaartornissamik periarfissiisut. Pilersaarummut tunngavissaq nutaaq atorlugu, akunnittarfimmik quleriinnik tallimanik portutigisumik sanaartornissamut sanaatorfissaq nutaaq atugassiissutigineqarpoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 29.01.2019.


Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 71

Uummannaq

21.11.2018
Tusarniaaneq: Uummannami meeqqeriviup, akunnittarfiup/unnuisitsisarfiup, kiisalu atugassanik pisiniarfiup inissaat
Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 21.11.2018-imit 23.01.2019 tikillugu ilanngullugulu.

Kommunimi pilersaarummut tapiata siunertaa:
Pilersaarummut siunertaq tassaavoq Uummannap kippasissortaanik pingaarnertut kiffartuussiffiusussanik illoqarfiup qeqqani atuuffissanik atugassiinissaq. Meeqqerivimmik, atugassanik pisiniarfimmik, inissianik, kiisalu akunnittarfimmik assingusutullu unnuisitsisarfinnik sanaartornissamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut periarfissiivoq.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm imalt.mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 23.01.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 68

 • Kommunimut pilersaarutimmiit ataasiakkaanut aalajangersakkaniit akuersisutaagallartut
 • Suliniuteqarnissamut qinnuteqaatinik tamanut saqqummiussineq

Matumuuna Avannaata Kommunianit suliniummut allannguut nalunaarutigineqarpoq sumiiffiup immikkoortuani 1200-A21-mut inissialiorfissat, Niels Dorph-ip aqquserna.

Nalunaaruteqarnermut piffissaq tassaavoq 30.06.2021-imit 11.08.2021 tikillugu ilanngullugulu.

 Una nalunaarutiginninneq Inatsisartut inatsisaat nr. 34 9. december 2015-imeersoq naapertorlugu suliarineqarsimavoq, taassuma Kommunalbestyrelsi nunaminertap immikkoortua pillugu atuisinnaanermik pisinnaatitaanerup nalunaarutiginissaanut periarfissiivoq, taassuma tunngaviusumik pilersaarusiunnginnerani.

Suliniut ima imaqarpoq:

KJ Greenland A/S qinnuteqarpoq sanaartorfissanik illunut assigiingiiaartunut, ilaqutariit illui, illut arfarleriiaat aamma illut uiguleriittut quleriit ataatsitut marluttulluunniit, katillugit inissiat 29-it. Ullumikkut sumiiffimmi A21-mi pilersaarutitut 18-ninik sanaartorfissaqarpoq illut qanittut pukkitsullu. Suliniummili qinnutigisami pilersaaru-titut toqqammaviusoq allanngorteqqaartariaqarpoq, tassa sanaartorfissat sumiuiffiup sanaartugassartaasa inissinneri sumiiffiup pilersaarutaanut naapertuutinngimmat.

Suliniutitut siunnersuut siornatigut nalunaarutaanikuuvoq tusarniutitullu akissutit pissutigalugit qinnuteqartup suliniut allannguiffigaa. Teknikkeqarnermut ataatsimiit-titaliap suliniutip allanngutaa nutaamik nalunaarutiginiarlugu aalajangerpoq. Suliniummi sanaartorfissat amerlassusaat ikilineqarput inissinnerilu allannguiffigineqarlutik taamaasilluni sisorartartut peqatigiiffiata illuutaata eqqaa inissaqarnerussalluni inissiaatileqatigiillu kitaatungaani nunaminertaq sanaartorfiussanani.

Suliniutissatut siunnersuut allanngortitaq

 

Suliniutissatut siunnersuutit allat

Piffissap nalunaaruteqarfiusup nalaani innuttaasutut inuussutissarsiortutullu maanna nunaminetap immikkoortuanut suliniutissanik allanik siunnersuutinik nassitsisinnaavutit, soorluttaaq siunnersuummut nalunaaruteqarnermut allanik oqaaseqaateqarsinnaasutit. Suliniutissatut siunnersuutit allat oqaaseqaatillu tiguneqarumaartussat Kommunalbestyrelsimi suliniutissatut siunnersuummut nunaminertamik innimin-niinnginnermi suliarineqassapput. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarummut ilassutissaq suliarineqassaaq. Suliniutitut siunnersuutip allannguiffiginissaannut peq-qutaavoq sumiiffiup inissialiorfiginissaa akulikitsunik pukkitsunillu, sanaartukkat sumiiffimmi A21-p manna killeqarfiata iluaniissapput inissiaatileqatigiillu Tassap kitaatungaa sanaartorfiussanngilaq.

 

Qinnuteqaatit tamarmik imaattunik imaqartinneqassaaq:

 1. Ilusissamut siunnersuut sanaartugassap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortussanillu nassuiaasoq.
 2. Atornissaa pillugu paasissutissaq.
 3. Teknikkikkut ikkussukkat pillugit paasissutissat.
 4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat qinnutigineqartup piviusunngortinneqarsinnaaneranik uppernarsaasut.

 

Piffissamut aamma sanaartornissamut pilersaarutit.

Ullormit 30.06.2021: nunaminertap immikkoortuanut suliniutissanut allanut siunnersuutit nassiunneqassapput.
11.08.2021-mut: nal. 04:00 suliniutissatut siunnersuutinik tigooraaneq matussaaq.

Siunnersuut

Siunnersuineq aamma aqqutissiuussineq Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfimmut uunga saaffiginninnikkut pisinnaavoq.: Tlf. 701800 imaluunniit mailikkut: plania@avannaata.gl

Ilulissani Umiartortunut angerlarsimaffiup suliniutitut qinnutigineqarnera

Matumuuna Avannaata Kommunianit nalunaarutigineqassaaq suliniutissatut siunnersuut Umiartortunut angerlarsimaffissaq pillugu sumiiffiup ilaani1200-A29, Nuussuuattap Aqqutaa, Ilulissat.

Nalunaaruteqarnermut piffissaq tassaavoq 07.07.2020-imit 18.08.2020 tikillugu ilanngullugulu.

Teknikkeqarnermut ataatsimiittitaliap Umiartortunut angerlarsimaffik pillugu suliniutitut siunnersuut taper-serpaa sumiiffimmi A29-miittoq, Ilulissat. Pilersaarutitut tunngavigineqartup allanngortinnginnerani suliniutissatut siunnersuut nalunaarutigineqarpoq.Una nalunaarutiginninneq Inatsisartut inatsisaat nr. 34 9. december 2015-imeersoq naapertorlugu suliarineqarsimavoq, taassuma Kommunalbestyrelsi nunaminertap immikkoortua pillugu atuisinnaanermik pisinnaatitaanerup nalunaarutiginissaanut periarfissiivoq, taassuma tunngaviusumik pilersaarusiunnginnerani.

Suliniut ima imaqarpoq

Suliniutip ilagaa maanna akunnittarfittut sanaartungaareersup allilernissaa, annertusaaneq imminullu akiler-sinnaasumik niuverneq alliliissutiginiaraanni, taamaasilluni sullissisinnaanermik periarfissiilluni, soorlu maanna Umiartortunut angerlarsimaffioreersutut, soorlu ass. Cafeteerialerlugu. Alliliineq pissaaq nutaamik sanaartornikkut, taanna inissinneqassaaq maanna akunnittarfireersup saniani sanaartorfissami inuttaqann-gitsumi, taamasilluni illorsuit attavigiilersinneqassallutik. Ilassutaasoq kissaataavoq quleriit sisamatut portus-susilerlugu isikkuatigullu, qalipaataatut atortutigullu maanna pioreersumut assigusuussalluni.


Link

Suliniutissatut siunnersuutit allat

Piffissap nalunaaruteqarfiusup nalaani innuttaasutut inuussutissarsiortutullu maanna nunaminetap immikkoortuanut suliniutissanik allanik siunnersuutinik nassitsisinnaavutit, soorluttaaq siunnersuummut nalunaaruteqarnermut allanik oqaaseqaateqarsinnaasutit.

Suliniutissatut siunnersuutit allat oqaaseqaatillu tiguneqarumaartussat Kommunalbestyrelsimi suliniutissatut siunnersuummut nunaminertamik inniminniinnginnermi suliarineqassapput. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarummut ilassutissaq suliarineqassaaq.

Suliniutitut siunnersuummut illuatungiliussinnaasutut tunngavilersuutaasinnaavoq, atuuffissaa akunnittarfi-ussasoq/vandrehjemmeluunniit, pilersitsisoqartussaassaaq biilinut uninngatitsisarfittut pisariaqartitanik illorsuassamut nutaamut attuumassuteqartunik (biilinut uninngatitsisarfik ataaseq akunnittarfimmi/vandre-hjemmemi init 3-ungaangata, taakkulu nunaminertamut oqartussaasumit sanaartortorneqarlutillu aningaa-salersorneqassapput) aamma sanaartugassaq nutaaq pissutsinut pioreersunut naleqqussarneqassaaq..

Qinnuteqaatit tamarmik imaattunik imaqartinneqassaaq:

1. Ilusissamut siunnersuut sanaartugassap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortussanillu nassuiaasoq.

2. Atornissaa pillugu isumassarsiaq atornissaalu.

3. Pilersitsinissamut piffissaliussatut pilersaarutit pingaarnerit.

4. Biilit angallannerinut sunniutaasinnaasunik paasissutissiineq, tassunga ilaatillugu biilinut uninngatitsisarfiit pisariaqartitat inissinneqarnissaat

5. Teknikkikkut ikkussukkat pilersuutillu pillugit paasissutissat.

6. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat qinnutigineqartup piviusunngortinneqarsinnaaneranik uppernarsaasut.

Piffissamut aamma sanaartornissamut pilersaarutit

Ulloq 07.07.2020-miik suliniutitut siunnersuutinut illuatungiliusinnaasunik sumiiffiup immikkoortortaa pillugu nassiussisoqarsinnaavoq, suliniullu nalunaarutaasoq pillugu oqaaseqaatinut.

Ulloq 18.08.2020 nal.16.00 suliniutitut siunnersuutit oqaaseqaatillu tigunissaannut killingititaavoq.

Siunnersuut

Siunnersuineq aamma aqqutissiuussineq Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfimmut uunga saaffiginninnikkut pisinnaavoq.: Tlf. 387700 imaluunniit mailikkut: plania@avannaata.gl.

Matumuuna Avannaata Kommunianit tamanut saqqummiutissavaa suliniuteqarnissamik siunnersuut tigusimasaq, tassa nutaamik aalisakkeriviliornissaq sumiiffimmi 1505-B01, Ukkusissani umiarsualiveqarfik inuussutissarsiorfillu.

Nalunaaruteqarnermut piffissaq tassaavoq 17.06.2020-imit 29.07.2020 tikillugu ilanngullugulu.

Teknikkimut Ataatsimiititaliap Ukkusissani nutaamik aalisakkeriviliornissamut B01-mi suliniummut siunnersuut tapersersussallugu aalajangersimavoq. Pilersaarutitut tunngavigineqartup allanngortinnginnerani suliniutissatut siunnersuut nalunaarutigineqarpoq.Una nalunaarutiginninneq Inatsisartut inatsisaat nr. 34 9. december 2015-imeersoq naapertorlugu suliarineqarsimavoq, taassuma Kommunalbestyrelsi nunaminertap immikkoortua pillugu atuisinnaanermik pisinnaatitaanerup nalunaarutiginissaanut periarfissiivoq, taassuma tunngaviusumik pilersaarusiunnginnerani.

Suliniut ima imaqarpoq
Kommune Avannaa Fishries-imiik nutaamik aalisakkeriviliornissamik qinnuteqaammik tigusaqarsimavoq sumiiffiup ilaani B01-mi, taanna inuussutissarsiorfittut siunertalinnut atugassiaavoq, tassunga ilaallutik tunisassiornerit, queqarneq, allaffiit il.il.Sumiiffimmiipput ilaatigut nunaqarfiup talittarfia, orsussaateqarfia aamma Royal Greenlandip tunisassiorfia. Sumiiffiup kujataatungaa kangerliumanertut isikkoqarpoq tassani angallatit umiatsiaaqqallu pituttarput sissamullu majorallanne-qartarlutik. Nunaminertaq qinnutigineqartoq kangerliumanermiippoq. Illu pioreersoq B316 kiissatigineqarpoq piiarneqassasoq, taamaasilluni nutaamik anginermillu tunisassiorfiliortoqarluni, qui allaffik aamma sulisunut iluaqusersuutit katillugit 525 m2-rit miss. atsigissaaq quleriit marluullutik.

Suliniummut qinnuteqaat


Suliniutissatut siunnersuutit allat
Piffissap nalunaaruteqarfiusup nalaani innuttaasutut inuussutissarsiortutullu maanna nunaminetap immikkoortuanut suliniutissanik allanik siunnersuutinik nassitsisinnaavutit, soorluttaaq siunnersuummut nalunaaruteqarnermut allanik oqaaseqaateqarsinnaasutit.
Suliniutissatut siunnersuutit allat oqaaseqaatillu tiguneqarumaartussat Kommunalbestyrelsimi suliniutissatut siunnersuummut nunaminertamik inniminniinnginnermi suliarineqassapput. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarummut ilassutissaq suliarineqassaaq.
Allatut siunnersuuteqarsinnaanermi piumasaqaataavoq, atugassarititaasoq sumiiffiup pingaarnertut atuuffissaanut naapertuunnissaa, suliniut nunaqarfimmi suliffissanik pilersitsissasoq, avatangiisinut, pilersorneqarnissamut attaveqaateqarnikkullu piumasaqaatinut atatillugu piviusunngortissinnaanersoq, aammalu nutaamik sanaartornissaq pissutsinut pioreersunut naleqqunnersoq. Suliniutitut siunnersuutit arlallit piummasaqaatinut naligeeqqissaamik naammassinnippata, suliniutit piujuaannartitsinissamik silaannaallu pissusaanut naleqqussarnermik suliniuteqarusuttut pingaartinneqarnerussapput.

Qinnuteqaatit tamarmik imaattunik imaqartinneqassaaq:
1. Ilusissamut siunnersuut sanaartugassap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortussanillu nassuiaasoq.
2. Atornissaa pillugu isumassarsiaq atornissaalu.
3. Pilersitsinissamut piffissaliussatut pilersaarutit pingaarnerit.
4. Angallannikkut sunniutaasinnaasut pillugit paasissutissat.
5. Teknikkikkut ikkussukkat pilersuutillu pillugit paasissutissat.
6. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat qinnutigineqartup piviusunngortinneqarsinnaaneranik uppernarsaasut.

Piffissamut aamma sanaartornissamut pilersaarutit
Ulloq 17.06.2020-miik suliniutitut siunnersuutinut illuatungiliusinnaasunik sumiiffiup immikkoortortaa pillugu nassiussisoqarsinnaavoq, suliniullu nalunaarutaasoq pillugu oqaaseqaatinut.
Ulloq 29.07.2020 nal.16.00 suliniutitut siunnersuutit oqaaseqaatillu tigunissaannut killingititaavoq.

Siunnersuut
Siunnersuineq aamma aqqutissiuussineq Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfimmut uunga saaffiginninnikkut pisinnaavoq.: Tlf. 701800 imaluunniit mailikkut:
plania@avannaata.gl.

Avannaata Kommuniata tamanut tusarliup-paa suliniutissamik siunnersuut tigusimasaq sumiiffiup ilaani 003-L01, Eqimi.

Nalunaaruteqarnermut piffissaq tassaavoq 11.05.2020-imit 29.06.2020 tikillugu ilanngullugulu.

Teknikkmut Ataatsimiititaliap suliniummut Eqimi takor-narissanut illuaraliortoqarnissaanut siunnersuut tapersersussallugu aalajangersimavoq. Pilersaarutitut tunngavigineqartup allanngortinnginnerani suliniutissatut siunnersuut nalunaarutigineqarpoq. Una nalunaarutiginninneq Inatsisartut inatsisaat nr. 34 9. december 2015-imeersoq naapertorlugu suliarineqarsi-mavoq, taassuma Kommunalbestyrelsi nunaminertap immikkoortua pillugu atuisinnaanermik pisinnaatitaanerup nalunaarutiginissaanut periarfissiivoq, taassuma tunngaviusumik pilersaarusiunnginnerani.Suliniut ima imaqarpoq
Aningaasaliineq nutaaq aquutigalugu World of Greenlandip kissaatigaa illuaqqat 35-it nutaat Eqip eqqaani sinerissamut agguataakkat pilersinnissai. Illuaqqat tallimat maanna illuaqqat pioreersut eqqaannut inissinneqassapput. Illuaqqat tallimat kimmut kuummut qaninnerutillugit inissinneqassapput. Illuaqqatut sinneruttut 25-t illuaqqanut pioreersunut ersinngitsumi sinerissap kitaanut qaninnerusumut inissinneqarsimapput. Illuaqqat ilusilersorneqarnermikkukt World of Greenlandip Ilimananmi illuaqqiaanut eqqaanassapput.
World of Greenlandip kissaatigaa, illuaqqat sapinngisaq tamakkerlugu avatangiisinut ilassuuttuutissallugit, soorlu assersuutigalugu qaartiterinnginnikkut, kisiannili illuaqqat nunamut taamaareersumut inissinnerisigut. Seqernup qinngornerinik tigooraassutikkut illuaqqat kallerup innilersorneqassapput eqqagassallu Ilulissiaanneqartassallutik. Taassuma saniatigut kompostiisiviup imikoq qasertunngortillugu salittassavaa, taannalu immamut kuutsinneqarsinnaavoq.

Eqimi illuaqqiornissamut suliniutitut qinnuteqaat Matumuuna

Suliniutissatut siunnersuutit allat
Piffissap nalunaaruteqarfiusup nalaani innuttaasutut inuussutissarsiortutullu maanna nunaminetap immikkoortuanut suliniutissanik allanik siunnersuutinik nassitsisinnaavutit, soorluttaaq siunnersuummut nalunaaruteqarnermut allanik oqaaseqaateqarsinnaasutit.
Suliniutissatut siunnersuutit allat oqaaseqaatillu tiguneqarumaartussat Kommunalbestyrelsimi suliniutissatut siunnersuummut nunaminertamik inniminniinnginnermi suliarineqassapput. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarummut ilassutissaq suliarineqassaaq. Allaanerusumik suliniummut siunnersuusiornissamut piumasaavoq, nunaminertamik atugassiineq sanaartornermut iluaqusersuutinullu pissamat sunngiffimmut siunertalimmut sumiiffimmi immikkut qasuersaarfissaqqitutut pissuseqartumut.

Qinnuteqaatit tamarmik imaattunik imaqartinneqassaaq:
1. Ilusissamut siunnersuut sanaartugassap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortussanillu nassuiaasoq.
2. Atornissaa pillugu paasissutissaq.
3. Teknikkikkut ikkussukkat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat qinnutigineqartup piviusunngortinneqarsinnaaneranik uppernarsaasut.

Piffissamut aamma sanaartornissamut pilersaarutit
Ullormit 11.05.2020: nal. 12:00 nunaminertap immikkoortuanut suliniutissanut allanut siunnersuutit nassiunneqassapput.
29.06.2020-mut: nal. 04:00 suliniutissatut siunnersuutinik tigooraaneq matussaaq.

Siunnersuut
Siunnersuineq aamma aqqutissiuussineq Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfimmut uunga saaffiginninnikkut pisinnaavoq.: Tlf. 701800 imaluunniit mailikkut: plania@avannaata.gl.

Immikkoortumi A21-mi Ilulissat inissianut suliniutitut qinnuteqaat

Matumuuna Avannaata Kommuniata tamanut tusarliuppaa suliniutissamik siunnersuut tigusimasaq sumiiffiup ilaani 1200-A21-mi, Niels Dorphip aqqusernani inissialiortiternissaq.
Nalunaaruteqarnermut piffissaq tassaavoq 27.04.2020-imit 08.06.2020 tikillugu ilanngullugulu.Teknikkimut Ataatsimiititaliap Ilulissani immikkoortup ilaani A21-mi inissialiassanut suliniummut siunnersuut tapersersussallugu aalajangersimavoq. Pilersaarutitut tunngavigineqartup allanngortinnginnerani suliniutissatut siunnersuut nalunaarutigineqarpoq.
Una nalunaarutiginninneq Inatsisartut inatsisaat nr. 34 9. december 2015-imeersoq naapertorlugu suliarineqarsimavoq, taassuma Kommunalbestyrelsi nunaminertap immikkoortua pillugu atuisinnaanermik pisinnaatitaanerup nalunaarutiginissaanut periarfissiivoq, taassuma tunngaviusumik pilersaarusiunnginnerani.

Suliniut ima imaqarpoq
KJ Greenlandip Ilulissani nunaminertap A21-p angissusaata inissialiorfissallu amerlassusaasa allanngortinneqarnissaat qinnutigaa. Suliniutip piumasaraa sumiiffiup ilaata killeqarfiata annikitsumik allannguiffiussasoq.
Allannguutip kingunerissavaa sanaartorfissat ikiliallannerat manna sumiiffimmut pilersaarut A21.1-misut sanilliukkaanni, kinguneralugu allatut inissiineq annertussuserlu. Sanaartorfissat ilaat maannakkumeersu-mit annerulaassapput ilaallu minnerulaarlutik, tassa kissaataammat illuat typiisa nikerarnissaat, inissiat ilaat illut uiguleriiaajussapput, ilaat marloqiusat aamma ilaqutariit illui. Kissaataavoq sanaartorfiliisoqassasoq 16-nik. Sumiiffiup ilaani illuliat portussusaat 1-2 quleriiussapput tulleriinneri nikerarsinnaallutik.

Suliniutissatut siunnersuutit allat
Piffissap nalunaaruteqarfiusup nalaani innuttaasutut inuussutissarsiortutullu maanna nunaminetap immikkoortuanut suliniutissanik allanik siunnersuutinik nassitsisinnaavutit, soorluttaaq siunnersuummut nalunaaruteqarnermut allanik oqaaseqaateqarsinnaasutit.
Suliniutissatut siunnersuutit allat oqaaseqaatillu tiguneqarumaartussat Kommunalbestyrelsimi suliniutissatut siunnersuummut nunaminertamik inniminniinnginnermi suliarineqassapput. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarummut ilassutissaq suliarineqassaaq. Suliniutip allanngunnginnissaanut piumasaavoq suliniutitut siunnersuu-titut illuliorfissatut atugaanissaa illunik ammasunik pukkitsunik aamma/imaluunniit akulikitsunik pukkitsunik illulior-toqassasoq.

Qinnuteqaatit tamarmik imaattunik imaqartinneqassaaq:
1. Ilusissamut siunnersuut sanaartugassap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortussanillu nassuiaasoq.
2. Atornissaa pillugu paasissutissaq.
3. Teknikkikkut ikkussukkat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat qinnutigineqartup piviusunngortinneqarsinnaaneranik uppernarsaasut.

Piffissamut aamma sanaartornissamut pilersaarutit
Ullormit 27.04.2020: nal. 12:00 nunaminertap immikkoortuanut suliniutissanut allanut siunnersuutit nassiunneqassapput.
08.06.2020-mut: nal. 04:00 suliniutissatut siunnersuutinik tigooraaneq matussaaq.

Siunnersuut
Siunnersuineq aamma aqqutissiuussineq Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfimmut uunga saaffiginninnikkut pisinnaavoq.: Tlf. 701800 imaluunniit mailikkut: plania@avannaata.gl.

Ilulissani sumiiffiup ilaani A31-mi inissialiornissamut suliniuteqarnissamik qinnuteqaat – tusarniaanermik sivitsuineq

Matumuuna Avannaata Kommuniata tamanut ussassaarutigaa inissialiornissamut suliniutitut siunnersuut sumiiffik 1200-A31-mi, inissiaqarfik Mittarfimmut Aqqutaa-niittumi. Avannaata Kommunia aalajangerpoq tusarniaanermut piffissaliussaq sivitsorniarlugu suliniutit qinnuteqaammut ulluni 14-nini.

Allannguutissatut siunnersuutip imaraa sanaartorfissamik ataatsimik atueqqinnissaq suliniutissatut qinnutaaqqaatumiik.

Ussassaarusiorfittut piffissaliussaq ingerlanneqassaaq 24.02.2020-miit 09.03.2020 ilanngullugu.

Teknikkimut ataatsimiittitaliamiit suliniutitut siunnersuut, sumiiffimmi A31-mi Ilulissaniittoq taperserniarlugu toqqarsimavaa. Pilersaarutaasumut toqqammaviusoq allanngortinnginnerani suliniutitut siunnersuut ussassaarusiarineqassaaq.Ussassaarusiassaq suliarineqarpoq Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 9. december 2015-meersoq naapertorlugu, tassuuna kommunalbestyrelsi periarfissaqarpoq sumiiffiit ilaasa atorsinnaaneranut ussassaaruteqarsinnaalluni sumiiffik tunngaviusumik pilersaarusiorfigilersinnagu.

Suliniummi ilaatinneqartut

KJ Greenland qinnuteqarpoq annertussutsimik sanaartorfissallu amerlassusaannut allannguinissamut sumiif-fik A31-miittumut Ilulissaniittumi.

Allannguutip imaraa sanaartugassat qaninnerulernerat sanaartorfillu alliallannerat maanna A31.1-mi sumiiffiup pilersaarusiorsimanerannut sanilliullugit. Kissaataavoq 12-nik sanaartorfiliinissaq pinnguartarfittullu sanaartorfik ataaseq. Sumiiffimmi tamaani inissiat 1-3-tut quleriit sanaartorneqassapput.

Suliniutissatut siunnersuutit allat

Piffissap nalunaaruteqarfiusup nalaani innuttaasutut inuussutissarsiortutullu maanna nunaminetap immikkoortuanut suliniutissanik allanik siunnersuutinik nassitsisinnaavutit, soorluttaaq siunnersuummut nalunaaruteqarnermut allanik oqaaseqaateqarsinnaasutit.

Suliniutissatut siunnersuutit allat oqaaseqaatillu tiguneqarumaartussat Kommunalbestyrelsimi suliniutissatut siunnersuummut nunaminertamik inniminniinnginnermi suliarineqassapput. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarummut ilassutissaq suliarineqassaaq. Suliniutissatut siunnersuutinut piumasaqaat tassaavoq, atuinissaq tassaassammat inissialiorfissami inissianik quleriiaanik sanaartornissaq.

Qinnuteqaatit tamarmik imaattunik imaqartinneqassaaq:

1. Ilusissamut siunnersuut sanaartugassap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortussanillu nassuiaasoq.

2. Atornissaa pillugu paasissutissaq.

3. Teknikkikkut ikkussukkat pillugit paasissutissat.

4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat qinnutigineqartup piviusunngortinneqarsinnaaneranik uppernarsaasut.

Piffissamut aamma sanaartornissamut pilersaarutit.

Ullormit 24.02.2020: nal. 12:00 nunaminertap immikkoortuanut suliniutissanut allanut siunnersuutit nassiunneqassapput.

09.03.2020-mut: nal. 04:00 suliniutissatut siunnersuutinik tigooraaneq matussaaq.

Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat

Kommunalbestyrelseip kommunemut pilersaarummut ilassutissaq nr. 6 tusarniutigissallugu aalajangerpoq. Kommunemut pilersaarummut ilassutissap Atuarfik Mathias Storchimi, Ilulissani, pinnguartarfiliornissaq ajornarunnaasippaa.

Illoqarfiup qeqqanut siunertanut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 6-imut siunnersuut tamanut ammasumik tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq, piffissami: 16.01.2020-imit 12.03.2020 tikillugu ilanngullugulu.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Kommunip pilersaarutaanut ilassutissap pingaarnertut siunertaraa nunaminertamik atuarfiup eqqaani inniminniinissaq, Atuarfik Mathias Storchimut, pinnguartarfimmut, arsaartargfik mikinerusoq il.il. Aammattaaq kultureqarnermut siunertanut ass., nipilersornermut illu, saqqummersitsivinnut assigisaannullu nunaminertamik immikkoortitsinissaq.

Kommunip pilersaarutaanut ilassutissap siunertaraa aamma immikkoortortami tunngavissap toqqissuunissaata malinnaatinneqarnissaa, taamaalilluni atuarfik 2017-imi naammassineqartup nutaamut malinnaanissaa pillugu.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 6

Inuussutissarsiornermut talittarfeqarnermullu nunaminertaq – Uummannaq – tusariaaneq sivitsugaq

Avannaata Kommunia kommunemut pilersaarut nr. 8 pillugu, Uummannami Inuussutissarsiornermut talittarfeqarnermullu nunaminertaq, Uummannaq, tusarniaaneq sapaatip akunnerinik arfinilinnik sivitsorniarlugu aalajangerpoq.

Allannguutissatut siunnersuutip nassataraa, avannamut aammalu talittarfiup saavata kujammut maanna talittarfiusup allinerneqarnissaanut, umiarsuaaqqat talittarfiannik inissaliineq. Talittarfiup saava kujammut sammisoq allilerneqarusuppoq, Polaroilip orsersortarfimmukarsinnaanerup pitsanngorsarnissaa kissaatigimmagu.Taassuma saniatigut RAL-imut inissiivissamik anginerusumik sanasoqassaaq, tamatuma illoqarfimmut innuttaasunullu pilersuinermi isumannaassuseqalersitsimmat. Tamatumani aamma ima isumaqarpoq, sanaartorfissat allat annikillisinneqassasut.

Kommunemut pilersaarummut ilassutissaq nr. 8 inuussutissarsiornermut talittarfeqarnermullu tunngasoq piffissami matumani tamanut tusarniaassutigineqarpoq: 16.01.2020-imit 27.02.2020 tikillugu ilanngullugulu.

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa:

Kommunimut pilersaarutip tapiata Namminersorlutik Oqartussat talittarfeqarfiup allilerneqarnissaanik kiisalu qaarsortamik qaartiterinissamik suliniutaannik piviusunngortitsinissaq pingaarnertut siunertaraa, umiarsualiveqarfiup atugassaanik nutaanik sanaartornissamut inissaqartitsilertussamik. Taamaattumik pilersaarutip, umiarsualiviup piusup pissusissamisoortumik allilerneqarnissaa qulakkiissavaa, taamaalilluni maannakkut siunissamilu namminersorlutik inuussutissarsiuteqartut aalisarnermik umiarsualiveqarnikkkullu inuussutissarsiutitigut pilersitsinissaminnut ineriartortitsinissaminnullu pitsaanerpaamik atugassaqarsinnaaleqqullugit, kiisalu suliffeqarfiit, umiarsualivimmut qanittumik inissisimanissaminnut pisariaqartitsisut taamaalilluni inissinneqarsinnaalissallutik.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 8

Immikkoortumi A31-mi Ilulissat inissianut suliniutitut qinnuteqaat

08.01.2020


Avannaata Kommuniata matumuuna nalunaarutigaa immikkoortumut 1200-A31-mut, Ineqarfik Mittarfiup Aqqutaata eqqaaniittumut inissiassanut suliniummut pilersaarut tigusimallugu.

Nalunaaruteqarnermut piffissaq tassaavoq 09.01.2020-imit 20.02.2020 tikillugu ilanngullugulu.

Teknikkimut Ataatsimiititaliap Ilulissani immikkoortup ilaani A31-mi inissialiassanut suliniummut siunnersuut tapersersussallugu aalajangersimavoq. Pilersaarutitut tunngavigineqartup allanngortinnginnerani suliniutissatut siunnersuut nalunaarutigineqarpoq.
Una nalunaarutiginninneq Inatsisartut inatsisaat nr. 34 9. december 2015-imeersoq naapertorlugu suliarineqarsimavoq, taassuma Kommunalbestyrelsi nunaminertap immikkoortua pillugu atuisinnaanermik pisinnaatitaanerup nalunaarutiginissaanut periarfissiivoq, taassuma tunngaviusumik pilersaarusiunnginnerani.

Suliniut ima imaqarpoq:
KJ Greenlandip Ilulissani nunaminertap A31-p angissusaata inissialiorfissallu amerlassusaasa allanngortinneqarnissaat qinnutigaa.
Allanngornerup kingunerissavai, maanna illoqarfiup ilaanut pilersaarummi A31.1-imi maanna piusumut naleqqiullugu sanaartukkat qaninnerit anginerillu. Sanaartorfissat aqqanillit aamma pinnguartarfissamut sanaartorfissaq kissaatigineqarput. Nunaminertap immikkoortuani inissiat 1-2-nik quleriillit sananeqassapput.

Suliniutissatut siunnersuutit allat
Piffissap nalunaaruteqarfiusup nalaani innuttaasutut inuussutissarsiortutullu maanna nunaminetap immikkoortuanut suliniutissanik allanik siunnersuutinik nassitsisinnaavutit, soorluttaaq siunnersuummut nalunaaruteqarnermut allanik oqaaseqaateqarsinnaasutit.
Suliniutissatut siunnersuutit allat oqaaseqaatillu tiguneqarumaartussat Kommunalbestyrelsimi suliniutissatut siunnersuummut nunaminertamik inniminniinnginnermi suliarineqassapput. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarummut ilassutissaq suliarineqassaaq. Suliniutissatut siunnersuutinut piumasaqaat tassaavoq, atuinissaq tassaassammat inissialiorfissami inissianik quleriiaanik sanaartornissaq.

Qinnuteqaatit tamarmik imaattunik imaqartinneqassaaq:
1. Ilusissamut siunnersuut sanaartugassap inissisimaffissaanik, isikkussaanik atortussanillu nassuiaasoq.
2. Atornissaa pillugu paasissutissaq.
3. Teknikkikkut ikkussukkat pillugit paasissutissat.
4. Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat qinnutigineqartup piviusunngortinneqarsinnaaneranik uppernarsaasut.

Piffissamut aamma sanaartornissamut pilersaarutit.
Ullormit 09.01.2020: nal. 12:00 nunaminertap immikkoortuanut suliniutissanut allanut siunnersuutit nassiunneqassapput.
20.02.2020-mut: nal. 04:00 suliniutissatut siunnersuutinik tigooraaneq matussaaq.

Siunnersuut
Siunnersuineq aamma aqqutissiuussineq Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfimmut uunga saaffiginninnikkut pisinnaavoq.: Tlf. 701800 imaluunniit mailikkut: plania@avannaata.gl

02.05.2019

Ilulissani nunaminertami inuussutissarsiutinut atugassiami B7-imi allilerinissaq siunertaralugu suliniuteqarnissamut qinnuteqaat.

Avannaata Kommuniata matumuuna Konrad Chemnitzip Aqqusernata qanittuani nunaminertami inuussutissarsiutinut atugassiami 1200-B7-imi allilerinissaq siunertaralugu suliniuteqarnissamut qinnuteqaammik tigusaqarsimalluni nalunaaruigissavaa.

Tamatuminnga nalunaartussaatitaanermut piffissaritinneqartoq ulloq 02.05.2019 aallarnerfigalugu ulloq 14.06.2019 ilanngullugu ingerlanneqarpoq


Teknikkikkut ataatsimiititaliap Ilulissani nunaminertami inuussutissarsiutinut atugassiami B7-imi allilerinissamik siunertaqarluni suliniuteqarnissaq tapersersussallugu aalajangiussimavaa. Pilersaarusiornissamut toqqammavissat allannguuteqarfigitinnagit, suliniuteqarnissamut siunnersuut avammut nalunaarutigineqarpoq.
Tamanut avammut nalunaaruteqarneq tamanna Inatsisartut inatsisaat nr. 34 ulloq 9. december 2015-imeersoq naapertorlugu suliarineqarpoq, taanna naapertorlugu Kommunalbestyrelse nunaminertap qanoq atorneqarnissaanut nalunaaruteqarnissaminut periarfissaqarpoq, tamatumunnga pilersaarusiornissamut toqqammaviit suliarineqannginneranni.


Suliniut makkuninnga ilaqarpoq

KJ Greenland maannakkut suliffeqarfiutimik inissisimaffiata allilerneqarnissaanik qinnuteqarpoq. Beton-ngimik sanaartukkanut atortuutinut ilioqqaavittut allilerineq atorneqassaaq, Ilulissani massakkut sanaartorneqartunut amerlasuunut atugassaasunut. Tamatuma inissinneqarnera nunaminertami maannakkut suliaasunut ilassutitut inissimassaaq aammalu maannakkut kuitsiveqarfimmut piusumut ataqatigiissitsinerussalluni. Nunaminertami pineqartumi illorsualiortoqassaaq atortuutinullu inissiiviliortoqassalluni taakkulu ungaluneqarsimassapput, avatangiiserisanut takussunaataaqqunagit. Suliniuttaaq qimmilivinnik tamatuminnga kalluarneqartussanik nuussinissamik aamma ilaqarpoq.

 

 

Suliniuteqarfissatut allat periarfissaasinnaasut

Nalunaarutiginninnerup nalaani illit innuttaasutut aamma inuussutissarsiuteqartutut immikkoortortap ilaanut suliniuteqarnissamut allatut ittumik siunnersuummik nassiussaqarsinnaavutit soorlu aamma nalunaarutitut saqqummiunneqartumut aamma oqaaseqaateqarsinnaasutit.

Allatut ittunik suliniutissatut siunnersuutinut piumasaqaatit naapertorlugit nunaminertamik atuineq siunertaqassaaq pineqartut inuussutissarsiutinut siunertanut atorneqassasut aammalu nunaminertat pineqartut assersorneqassasut avataaniit ilummut isikkiveerullugit ungalusalionikkut imaluunniit sanaartukkat qalliutaasa avatangiisinut avaanngunanngitsut atornerisigut.

Suliniuteqarnisamut siunnersuutaasinnaasut allat makkuninnga imaqassapput

1. Sanaartorfissap inissiffianut, isikkuanut aamma sanaartornermi atortunut nassuiaasumik titartarlugu siunnersuuut.

2. Atorneqarnissaanut paasissutissat

3. Teknikkikkut atortunut paasissutissat.

4. Aningaasaqarnikkut paasissutissat qinnutigineqartup pivisunngortinnissaanut uppernarsaasuusut.

Piffisamut- aamma suliaqarnissanut pilersaarutit

Ulloq 02.05.2019: nal. 12:00 allanik siunnersuutinik nassiussisoqarsinnaavoq oqaaseqaatinillu allanik.

Ulloq 14.06.2019: nal. 16:00 pilersinniakkanut siunnersuutinik oqaaseqaatinillu tigooraaneq matussaaq.

Ilitsersuut

Siunnersorneqaqrneq aamma ilitsersorneqarneq Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput oqarasuaat: 701800 imaluunniit qarasaasiakkut allalluni uunga: plania@avannaata.gl

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune­qarsinnaavoq www.avannaata.gl