L: Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut

L-imi immikkoortortat sunngiffimmi immikkut ittumik sammisassaqartitsinermi sanaartorfissatut inniminnigaasarput. Tassaasinnaallutik sisorartarfiliorfissat, eqimattanik turistinut illuaqqiorfissat, lejrskolertarfissat, hoteliliorfissat pisuttuartarfissiat, allallu timerssornermi sunngiffimmiluunniit sammisassaqartitsi-nermi atorneqarsinnaasut. Qasuersaarfiusinnaasut nunamilu soqutigisat illersorniarlugit nunaminertani K-ni iluaqqat portunerpaaffissaat alinagersaneqarsimapput.

Sumiiffiit immikkoortuinut aalajangersakkat pingaarnerit ataani takuneqarsinnaapput.

Inuussutissarsiornermut tunngasut minnerusut aamma tamaaniitinneqarsinnaapput, kisiannili aatsaat siunertaareersunut akorngutaanngitsumik inissinneqarsinnaagunik. Tamaani aamma sunngiffimmi illuaraatit illullu aasarsiortarfiit arlaqanngikkaluit inissinneqarsinnaapput, kiisalu aamma piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik sanasoqarsinnaalluni immikkoortumi K-mi piumasaqaataasunut naapertuuttunik. Kiisalu tamaani aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusiortoqarsinnaallunilu, ataatsimoorussamik teknikkikkut pilersuiffiliisoqarsinnaalluni najugaqarfiliortoqarsinnaallunilu K-mi immikkoortortaqarfinnit illoqarfiliorfippalaarnerusumik.

Aaliangersakkat aamma Immikkoortu

Pingaarnertut aaliangersakkat kommunip nunaminertanik sanaartornissamut akuersissutinik agguaassisarnerani tunngaviupput.

loading image
Henter...

Illuaqqiorneq pisinnaavoq illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 30 meterimik ungasissusilerlugu. Kommunalbestyrelse qinnuteqaateqartoqarneq aallaavigalugu minnerpaaffissamik allanngortitsisinnaavoq, apeqqutaatitillugu immikkoortortami pilersaarusiugaasumik qanoq sanaartortoqassamaarnersoq. Inissiatut sanaartukkat pilersuivissiallu tamarmik asiutsaalineqartuassapput avatangiisinut takussunarsaataa-leqqunagit.

Immikkoortortani sammisassaqartitsivissaqqilluartuni talittarfiliisoqarsinnaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni pisuinnaallu aqqutissaannik sanasoqarsinnaalluni sammisassaqartitsivinnut, najugaqarfissianut immikkullu soqutiginaatilinnut atatinneqarsinnaasunik. Teknikkikkut pilersuivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq soorlu innaallagissiorfinnik, imermik pilersuivinnik kiisalu atserinermut atortussanik immikkoortortami sanaartukkanut atorneqartussanik. Ataatsimoortumik imeqarfilersuineq, erngup igitassap aqqutissaanik pilersuineq innaallagissiorfiliornerlu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat ingerlanneqarsinnaavoq. Ilanngullugit pilersinneqarsinnaapput teknikkikkut pilersuinermut atortut, soorlu innaallagissiuutit generatorit seqerngullu nukinganik innaallagissiuutit allalluunniit nukissiuutitut illuaqqani atorneqarsinnaasut.

Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.

Immikkoortortami L-imi illuaqqioriaatsit tallimat pilersinneqarsinnaapput: Sunngiffimmi illuaraatit, illut aasarsiortarfiit, turistinut illuaqqiat hotelillu, lejrskolet, piniartut illuaraat illuaqqallu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasut.

Sunngiffimmi illuaraatit tassaatinneqarput sivikitsuinnarmik najortagassatut illuaraatigineqartut. Sunngiffimmi illuaraatit piginnittumit ornittagassiaapput annerpaamillu initussutsimikkut 20 kvadrameterimik angissuseqassallutik ammaa 60 kvadrameterimik annerpaamik. Sanaartornermut akuersissummik pigisaqanngikkaluarluni illuaraq taamatut ittoq sananeqarsinnaavoq.

Illu aasarsiortarfik tassaatinneqarpoq sunngiffimmi namminerisamik atugassiaq. Illut aasarsiortarfiit initussutsimikkut 20 kvadratmeterimit annerusunngorlugit sananeqarsinnaapput. Illumik aasarsiortarfimmik sanalertinnani inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

Takornariat illuaraat/hotel-it tassaatinneqarput inuussutissarsiorneq siunertaralugu attartortittagassatut sananeqarsimasut. Attartortitsineq tassaasinnaavoq turistinut nunaq-qatinulluunniit attartortitsineq. Takornarianut illuaqqat annertunerpaamik 200 kvm-ussapput Turistinut illuaqqiat angissusissaannik aalajangersagaqanngilaq. Turistinut illuaqqianik sanalertinnani inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

Illut lejrskolinik taaneqartartut tassaapput, kommunip atuarfiinit, sunngiffimmi klubbinit imaluunniit pisortat sullissiviinit atorneqartartut. Lejrskolit kommunimit imaluunniit suliniaqatigiiffinniit pigineqartarput. Lejrskolit nunaminertani K-niittut qaliaqarsinnaapput annerpaamillu 240 m2-ullutik. Sanaartorneq sanaartornissamut akuersissutitaqartussaavoq sanaartornermi inatsisit atuuttut naapertorlugit.

PIlluaqqat piniariartarfiit aamma ananniarnermi atorneqartartut tassaapput illuaqqat mikisut, nalinginnaasumik aallaaniarnermi, piniariarnermi, aalisarnermi, savalerinermi aamma sunngiffimmi ingerlatanut, piffissami sivikitsumi kikkunnit taamanit atorneqarsinnaasut. Illuaqqat taamaattut kommunimiit imaluunnit suliniaqatigiiffinniit pilersinneqarsimakkajuttarput. Illuaqqat piniariartarfiit annanniarfiusinnaasullu qanoq angitigisinnaaneri malittarisassartaqanngillat, aallaaviusarporli mikisuunissaat. Sanaartorneri sanaartornermi inatsisitigut akuersissummik piumasaqaatitaqanngillat.

Illuaqqanut assigiinngitsunut makku atuupput:

  Atuisut Angissuseq Portussuseq Illuliaq Nunaminertaq
Sunngiffimmi illuaraq Nammineq pigisaq max 20 m2 Quleriit 2 max 7,5 m Akuerisaanngilaq** + Akuerisaavoq
Aasarsiortarfik Nammineq pigisaq max 60 m2 Quleriit 2 max 7,5 m Akuerisaavoq*** + Akuerisaavoq
Takornariat illuaraat Atukkiunne-qarsinnaasoq max 200 m2 Quleriit 2 max 7,5 m Akuerisaavoq**** + Akuerisaavoq
Lejrskole Atukkiunne-qarsinnaasoq max 240 m2 Quleriit 2 max 7,5 m Akuerisaavoq + Akuerisaavoq
Ajornartorsilernermi-/ Piniariartarfik Tamanut ammavoq Piumasaqaa-titaqanngilaq Quleriit 1 max 5,5 m Akuerisaanngilaq***** + Akuerisaavoq

* Illuaraqarfinni inissianik marlunnik quleriilinnik sanaartornissamut periarfissiisoqarsinnaavoq, ini kiisalu qaliaq atorneqartoq sananeqarniarpat.

** Sunngiffimmi illuaraq" nalinginnaasumik sanaartornermut suliatut ingerlanneqassanngilaq, Illuliortiternermut oqartussaasup pisuni ataasiakkaani pisussatut nalilersimanngippagu.

*** Aasarsiortarfik" " nalinginnaasumik sanaartornermut suliatut ingerlanneqassanngilaq, Illuliortiternermut oqartussaasup pisuni ataasiakkaani pisussatut nalilersimanngippagu.

**** Takornariat illuaraat" nalinginnaasumik sanaartornermut suliatut ingerlanneqassaaq, Illuliortiternermulli oqartussaasup pisuni ataasiakkaani pisariaqanngitsut nalilersimappagu suliarineqarnissaa pisariaqassanngilaq.

***** Piniariartarfik aamma "Ajornartorsiulernermi illuaqqat" nalinginnaasumik sanaartornermut suliatut ingerlaneqassanngilaq, Illuliortiternermut oqartussaasup pisuni ataasiakkaani pisussatut nalilersimanngippagu.

 

Sinerissamut pinngortitamullu allamut ungasissuseqarnissamik piumasaqaat

Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 29, 18. december 2003-meersoq naapertorlugu Tatsit tarajuusumik imeqartut aamma tatsit tarajornitsuusut, kuuit, puilasut kissartut sinerissallu killeqarfiisa avataanni pinngortitami immikkut ittunit ataani taaneqartunit 100 meterinik qaninnerusumi illunik inissiisoqassanngilaq, naasunik orpinnilluunniit ikkussuisoqassanngilaq, naatitsisoqassanngilaq kussiortoqaranilu imaluunniit allatigut nunap pissusia allanngortinneqassanani.

Sunngiffimmi takornarianullu illuaqqat pinngortitami immikkut ittuni taaneqartuni sinerissamiillu 100 meterinik qaninnerusumi inissinneqarsinnaapput, tamanna kommunimut pilersaarusiap immikkoortortap atuuttup aalajangersagartaani immikkuualuttuni aalajangersarneqarsimappat.

Pissutsini immikkut ittuni Naalakkersuisut ungasissutsimik piumasaqaatitut aalajangersakkat qulaani taaneqartut naapertorlugit immikkut ittumik akuersissummik tunniussisinnaapput.