Usinut puut

§ 19 Usinut puut

19.1 Usinut puunut nunaminertanik atugassiissutit § 19.2-19.12-imi malittarisassianik naapertuutsi-tsippata ataavartussatut iluseqartillugit tunniun-neqassapput.

Minnerpaamik piumasaqaat pineqarpoq, matumani minnerpaamik piumasaqaataasunut naleqqiullugu annertunerusumik piumasaqaatitalikkamik usit puuinik ilisarnarsaajunnaarnermut qaqugumulluunniit nunaminertamik atugassiinissamik qin-nuteqartoqarsinnaavoq.

Illoqarfinni imm. ilaat

19.2 Inissianut imm. A-t.

Inissiaqarfinni usinut puut atorneqartut illutut iluseqartilerlugit qallersuinikkut ilisarnarunnaarsassapput amerneqassapput qallerneqarlutilluunniit, illumut assingulersillugit.

19.3 Umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiutinullu siunertanut imm. B-t.

Usinut puut, umiarsualivinni inuussutissarsiorfiusuniluunniit quitut imlt. toqqorsivittut mikinertut atorneqartut, qalipanneqassapput imlt. qallersugaassapput, suliffeqarfiup tamakkiisumik isikkuanut naleqquttunngortillugit. Usinut puut qaavini inississugaasinnaasut torersuutillugit inissinneqassapput, imalu isumannaatsigisumik aalajangersorneqarsimassallutik tamaani angallannermut ulorianarunnaarsiillugit.

19.4 Ataatsimoorussatut siunertanut imm. C-t.

Usinut puut, qitiusoqarfinni atorneqartut illutut i-luseqalersillugit qallersukkatut ilisarnarunnaar-sarneqassapput amerneqassapput qallerneqarlutilluunniit, illumut assingulersillugit.

19.5 Sukisaarsarfittut ingerlatsivinnut imm. sanaartor-fiunngitsuni imm. D-t.

Usinut puut imm. sanaartorfiunngitsuni qaqutiguinnakkut inississorneqartut qalipaammik sakkortun¬ngitsumik sapinngisamik nunami takussaajunnaarsitsisumik qalipanneqassapput, imlt. illuaqqatut saqqumilersillugit qallesugaralugit ilisarnarunnaarsarneqassallutik.

19.6 Teknikkikkut immikkut atugassiat E-t.

Usinut puut, umiarsualivinni inuussutissarsiorfi-usuniluunniit quitut imlt. toqqorsivittut mikinertut atorneqartut, qalipanneqassapput imlt. qallersugaassapput, suliffeqarfiup tamakkiisumik isikkuanut naleqquttunngortillugit. Usinut puut qaavini inississugaasinnaasut torersuutillugit inissinneqassapput, imalu isumannaatsigisumik aalajangersorneqarsimassallutik tamaani angallannermut ulorianarunnaarsiillugit.

Nunaqarfinni imm. ilaat

19.7 Nunaqarfinni imm. ilaannut suussutsinut tamanut, takuneqarsinnaasunut malittarisassiat assingusut atuuttuupput.

Usinut puut, nunaqarfinni quitut imlt. annikinne-rusutut toqqorsivittut atugaasut nunaqarfimmi tamakkiisutut isigisanut naleqquttunngorlugit qalipanneqassapput imlt. qallersorneqassallutik. Usinut puut qaavini inississugaasinnaasut torersuutillugit inissinneqassapput, imalu isumannaatsigisumik aa-lajangersorneqarsimassallutik tamaani angallan-nermut ulorianarunnaarsiillugit.

Nunaannarmi imm. ilaat

19.8 Sunngiffimmi illuaqqanut illunullu aasarsiortarfinnut imm. K-t.

Usinut puut taammaallaat immikkorluinnaq pisoqartillugu illuaqqat eqqaanut inissinneqarsin-naapput, imm. sanaartorfiunngitsuni qaqutiguin-nakkut inississorneqartut qalipaammik sakkortun¬ngitsumik sapinngisamik nunami takussaajunnaarsitsisumik qalipanneqassapput, imlt. illuaqqatut saqqumilersillugit qallesugaralugit ilisarnarunnaarsarneqassallutik.

19.9 Imm. ittumik sukisaarsarfittut ilusilittut imm. L-it.

Usinut puut taamaallat imm. ittumik sukisaarsarfittut ilisilinni qaqutiguinnakkut inississorneqartut qalipaammik sakkortunngitsumik sapinngisamik nunami takussaajunnaarsitsisumik qalipanneqassapput, imlt. illuaqqatut saqqumilersillugit qal-lesugaralugit ilisarnarunnaarsarneqassallutik.

19.10 Savaateqarfinnut, nunalerinermut, immami uumasuuteqarfinnut, orpippassuaqarfinnut, qeqertat qimmilivinnut il.il. imm. M-it.

Usinut puut, imm. taakkunani quitut imlt. toqqorsivittut mikinertut atorneqartut, qalipanneqassapput imlt. qallersugaassapput, suliffeqarfiup tamakkiisumik isikkuanut naleqquttunngortillugit.

19.11 Teknikkimut attaveqarfinnullu il.il. imm. N-it.

Usinut puut, imm. N-ini quitut imlt. toqqorsivittut mikinertut atorneqartut, qalipanneqassapput imlt. qallersugaassapput, suliffeqarfiup tamakkiisumik isikkuanut naleqquttunngortillugit. Usinut puut qaavini inississugaasinnaasut torersuutillugit inis-sinneqassapput, imalu isumannaatsigisumik aala-jangersorneqarsimassallutik tamaani angallanner-mut ulorianarunnaarsiillugit.

19.12 Imm. O-t, sanaartorfiunngitsut

Asimi, nunaminertani atoqqusaanngitsuni, containerinik inissiineq inerteqqutaavoq.

19.13 Qimminik inissiisarfiit

Qimminik inissiisarfiit eqqaanni usinut puut quitut atorneqartut paarilluagaasutut saqqumilersillugit qalipanneqassapput, imlt. illuaqqatut saqqumisuulersillugit ilisarnarunnaarsarneqassallutik amiummik ersarippallaanngitsumik qalipaatilimmik, pinngortitami malunnarpallaarunnaarsillugit imaluunnit ilisarnarunnaarsarlugit qallerlugit, quitut isikkoqalersillugit.

19.14 Sanaartornermut najoqqutassiaq

Usinut puut illutut imlt. illup ilaatut atorneqartut Kalaallit Nunaanni Sanaartornermut Najoqqutassiami piumasaqaataasunik naapertuutsitsissapput.