0003-O04 - Landskabelig bufferzone for UNESCO-verdensarvsområdet

0003-O04 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Friholdte områder

 • Anvendelse specifik

  Udisponeret område

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til Landskabelig bufferzone omkring Ilulissat Isfjord. Pistemaskine kan anvendes efter tilladelse. Følgende aktiviteter er tilladt uden begrænsning: fangst og fiskeri, samt sejlads og teltning

 • Eksisterende forhold

  Områder der befinder sig inden for en 2-kilometers grænse fra fredningsgrænsen, uanset om der er tale om land, is eller hav. Denne grænse vurderes til hvad man med rimelighed kan skønne ligger inden for synsmæssig nærhed af det fredede område. Området har et samlet areal på ca. 64.460 ha.

 • Bebyggelse

  Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg. Der kan alene ske færdsel med motoriserede køretøjer, herunder snescootere, i fastlagte korridorer. Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser