0003-N06 - Eqi

0003-N06 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 12 ha.

 • Bebyggelse

  Delområdet friholdes for bebyggelse bortset fra mindre service bygninger og anlæg, som er nødvendige for driften af helistoppet. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til øvrige områder og funktioner via kørespor eller stier.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser.

 • Klausulerede zoner

  Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser.