0003-M17 - Kangerluarsuup Qeqertaa

0003-M17 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Dyrehold og jordbrug

 • Anvendelse specifik

  Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.

 • Eksisterende forhold

  Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget

 • Bebyggelse

  Hytter må opføres i maksimum 2 etager, svarende til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter

 • Rummelighed

  Området har et samlet areal på ca. 2,5 ha Området har ingen restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser