1500-E10 - Ulapi

1500-E10 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsområde

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeld tillades nedsprængt