1500-E03 - Heliport

1500-E03 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Infrastrukturanlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af heliport

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 2 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Frederik Frederiksenip Aqqutaa

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeld tillades nedsprængt