1500-E01 - Elværket

1500-E01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres med en maksimal højde på 35,0 m

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for havnebassinet