1500-C06 - Centerområde ved Nalluffimmut

1500-C06 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Centerområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for institutionsformål, detailhandel, enfamliehuse samt hotel og lignende indkvartering. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 3,2 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse inden for byggefelt nr. 1 må opføres i maks. 3 etager, svarende til 2 etager med udnyttet tagetage. Ny bebyggelse inden for byggefelt nr. 2-5 må opføres i maks. 2 etager, svarenede til 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Rummelighed

  Der kan opføres ny bebyggelse inden for de på Bilag 1 viste byggefelter. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Nalluffimmut

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser