1500-C04 - Qisuttarissat Aqq.

1500-C04 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Centerområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 2 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Piitakassap Aqqutaa, Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Radioqaefiup Aqq. og Edvard Krusep Aqqutaa

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  B-8 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for havnebassinet