1500-B08 - Aappaluttunnguaq

1500-B08 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse specifik

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 4.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Aqqusinertaaq

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Området tillades udvidet ved opfyldning med sprængsten, og fjeldknolde tillades nedsprængt. Ved udnyttelse af området skal der etableres stier, så det sikres at offentligheden har adgang til kysten