1500-A07 - Juuarsip Aqqutaa

1500-A07 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Uummannaq

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Blandet bolig

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 7 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Maniillat Qaqqaat, Igaasarissat Aqqutaat og Juuarsip Aqqutaa

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser