1600-E09 - Lufthavn på Langø

1600-E09 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Upernavik

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Infrastrukturanlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 58 ha

 • Bebyggelse

  Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 166,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser