1600-C02 - Ukuarluup Aqquserna

1600-C02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Upernavik

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Fælles formål

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager

 • Rummelighed

  Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Qajaasaarfik, Aqqusinertaaq og ukuarluup Aqquserna

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 166,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser