1600-B07 - Upernaviarsuk (Langø)

1600-B07 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Upernavik

 • Formål

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse specifik

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplæg (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 110 ha

 • Bebyggelse

  Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 550.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 166,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser