1601-B03 - Siorannguit

1601-B03 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Upernavik Kujalleq

 • Formål

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse specifik

  Erhvervs- og havneområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 6 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 30.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser