1701-E02 - Dumpen

1701-E02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Savissivik

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af losseplads og affaldsforbrændingsanlæg

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne