1707-E03 - Tankanlæg

1707-E03 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qeqertat

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 3 ha.

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af kørespor og stier.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen.

 • Særlige bestemmelser

  Der kan etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed, skal der ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. August 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv.