1202-C01 - Iisaap Atuarfia/kirken

1202-C01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qeqertaq

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Centerområder

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med skole, kirke, service- og mødehus o.l.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 2 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Der kan bygges enkelte nye boliger/centerfunktioner på baggrund af en konkret vurdering. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter, med særlig hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares