1700-E02 - Stenbruddet

1700-E02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qaanaaq

 • Formål

  Tekniske anlæg og infrastruktur

 • Anvendelse specifik

  Tekniske anlæg

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af råstofudvinding

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 2 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der kan opføres med en maksimal højde på 20,0 m

 • Rummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen.

 • Særlige bestemmelser

  Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området