1700-C07 - Nyt skolehjem

1700-C07 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qaanaaq

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Fælles formål

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fællse formål i form af skolehjem og hertil knyttede funktioner

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ubebyggede områder skal friholdes og bevares