1700-A08 - Boligområde ved børneinstitutionen

1700-A08 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qaanaaq

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 15,7 ha

 • Bebyggelse

  Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed på 15 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen.

 • Særlige bestemmelser

  Ubebyggede områder skal friholdes og bevares. Der må ikke etableres hundehold i de ubebyggede arealer