1700-A02 - Boligområde syd for Qaanaaq Kirke

1700-A02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qaanaaq

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Forinden ny bebyggelse i området skal der foretages en vurdering af bevaringsinteresserne i området (erstatningshusene). Ubebyggede områder skal friholdes og bevares