1606-C01 - Nuussuup Atuarfia/kirken

1606-C01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nuussuaq

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Fælles formål

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, brandskur, kirke o.l. samt enkelte boliger

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Der kan bygges enkelte nye boliger/centerfunktioner på baggrund af en konkret vurdering. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  B-118, B-137 og B-199 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen

 • Særlige bestemmelser

  Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken