1501-C02 - Kangeq

1501-C02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Niaqornat

 • Formål

  Centerområder

 • Anvendelse specifik

  Fælles formål

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirkegård og telemast

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 2 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m

 • Rummelighed

  Der kan bygges enkelte nye boliger på baggrund af en konkret vurdering. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 100,0 meter 

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser