1501-A01 - Boligområde ved Narsannguaq

1501-A01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Niaqornat

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 3 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Rummelighed

  Området har en restrummelighed cirka 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ud fra en konkret vurdering er der mulighed for tilbygning til eksisterende byggeri.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser